Få ting i livet er så skønt som at spare penge! Derfor skal du spidse ører, hvis du har brug for et p-kort, noget bredbånd eller et avisabonnement.

 

Torsdag den 20. september mdotog du en mail, som giver dig adgang til at vælge ovenstående varer over Region Midtjyllands bruttolønsordning. Bruttolønsordningen gælder for alle medarbejdere, der er månedslønnede og fastansatte eller midlertidigt ansatte frem til 1. januar 2020.


Når du vælger varer over en bruttolønsordning, så bliver prisen for varen trukket af din løn før skat og det er der, besparelsen ligger.

 

Det kan du vælge

I år kan du vælge:

  • P-kort til parkering ved regionshospitalerne i Randers, Horsens, Silkeborg og på Aarhus Universitetshospital.
  • Bredbånd/bredbåndstelefoni
  • Avisabonnementer

Det har tidligere været muligt at vælge bus- og togkort over bruttolønsordningen, men Midttrafik har besluttet ikke længere at tilbyde denne mulighed.

Det med småt

Du kan vælge bruttolønsordninger gældende fra 1. januar 2019 fra den 21. september 2018 til og med den 23. oktober 2018.


Vær opmærksom på, at bruttolønsordninger gælder i et år og ikke kan opsiges i den periode.


Vær også opmærksom på, at du skal genbestille den eller de bruttolønsordninger, du har nu, hvis de skal løbe videre næste år.