Den nye landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse LUP Akutmodtagelse 2018 viser, at patienterne generelt er godt tilfredse med deres besøg på Akutafdelingen i Horsens. Samtidig efterlyser mange mere information om f.eks. ventetiden på at komme til undersøgelse.

De akutte patienter i Horsens er især godt tilfredse med dialogen med afdelingens personale.

Patienterne vurderer eksempelvis, at personalet lytter til deres beskrivelse af sygdommen/skaden, og at de får svar på eventuelle spørgsmål. Samtidig tilkendegiver patienterne, at den mundtlige information er forståelig.

I alt er 89 % af patienterne i dette års undersøgelse enten godt tilfredse, tilfredse eller delvist tilfredse med deres besøg på Akutafdelingen.

Fokus på modtagelse og information

I forhold til sidste års undersøgelse er de akutte patienter blevet mere tilfredse med skiltningen til afdelingen og muligheden for at finde adspredelse i venteværelset.

Men patienterne vurderer også enkelte spørgsmål lavere end ved sidste års undersøgelse. Det gælder bl.a. forholdene 'tilstrækkelig information om ventetid' og 'information om symptomer og henvendelsesmuligheder efter besøget'.

Patienterne efterspørger mere information om forventet tidspunkt for undersøgelse og eventuelle ændringer i den oplyste ventetid. Ligeledes efterspørges en højere grad af smertelindring.

- Det ligger os meget på sinde, at vores patienter føler sig ventede og velkomne, og at de bliver informeret om forventet ventetid og eventuelle ændringer undervejs i deres ophold hos os, siger oversygeplejerske Lone Fredensborg, Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens.

- Vi har stort fokus på, at vores patienter løbende orienteres om vores ventetider. Vi har forsøgt at nedbringe ventetiden ved blandt andet at have en ekstra speciallæge til stede i dagtid siden 1. november. Vi vil i det nye år have endnu større fokus på, at det er de rette patienter, der visiteres til skadestuen. Det forventer vi også vil reducere ventetiden, siger Lone Fredensborg.

Fakta om Akutafdelingen:

  • Afdelingen har ca. 17.000 skadestuepatienter og 13.000 indlæggelser pr. år.
  • Afdelingen gennemgik frem til marts 2017 første fase af et stort ombygnings- og udvidelsesarbejde, som fortsættes fra og med sommeren 2019.
  • Når Akutafdelingen er helt færdigombygget – forventeligt i 2021 – vil den være på i alt 3.100 m2 med 38 sengepladser samt traume- og modtagestuer.