Ansatte fra hospitalets tre skærende specialer samt Bedøvelse, Operation og Intensiv samledes et par timer om en plantegning – en såkaldt voksdug – over det nye afsnit 'Operation og Opvågning'. Målet var at konkretisere det fremtidige patientflow og de tilhørende arbejdsgange i det nye afsnit.

Medarbejdere og ledere udgør en kæmpe udviklingsressource, når et nyt afsnit som Operation og Opvågning skal etableres.

De kender patienterne, udstyret samt de retningslinjer og arbejdsgange, som normalt karakteriserer et operationsforløb, og derfor er de også de bedste til at forberede patientflowet og arbejdsgangenge i det nye afsnit.

Metoden 'voksdug' er netop udviklet for at sætte de ansattes viden i spil, når en ny afdeling skal etableres, eller når en eksisterende skal flytte ind i nye rammer.

Deltagerne begynder med at målsætte dagens arbejde og præsenteres derefter for en række cases, som de arbejder igennem en for en med udgangspunkt i voksdugen. Lego-figurer bruges som rekvisitter og er med til at gøre arbejdssituationerne endnu mere virkelige.

- Vi har allerede gode erfaringer med voksdug-konceptet, fordi det gør muligheder og udfordringer meget mere håndgribelige for de ansatte, siger Søren Schousboe, hospitalets projektleder på 'Vi flytter'.

- Derfor har vi også allerede planlagt otte voksdug-sessioner hen over efteråret i forbindelse med udflytningerne til Nye Nord – én for hver af de otte store flytninger.

Undervejs i voksdug-processen bliver læringspointer og udfordringer skrevet ned, så de ansatte kan arbejde videre med dem efter voksdug-sessionen.

'Operation og Opvågning' etableres i Nye Nord på niveau 2, som er det akutte plan. Det ligger i niveau med hospitalets nuværende operationsgang og akutafdeling.