Hele holdet LILLE.jpg

Flere debriefing’er, invers feedback (uddannelseslæger giver speciallæger feedback) og feedback-ambassadører var nogle af de idéer, som kom frem i lyset, da alle hospitalets uddannelseskoordinerende yngre læger, uddannelsesansvarlige læger samt ledende overlæger mødtes den 11. oktober til årsmøde for lægelig videreuddannelse.

Når det gælder de yngre lægers videreuddannelse, så har hospitalets uddannelsesteams løbende fokus på at gøre læringsmiljøet endnu stærkere.

Derfor har Lægelig Videreuddannelse, som noget nyt indført tre-timers møder, hvor uddannelseslæger i hver afdeling mødes for at tale om, hvad de kan gøre for at optimere kvaliteten af deres uddannelsesforløb.

Tre-timers møderne blev for første gang gennemført i september i år, og inputtet fra møderne blev fremlagt og diskuteret på årsmødet i lægelig videreuddannelse for hospitalet 11. oktober.

- Tre-timers møderne er et forum, som de yngre læger har for dem selv, og hvor de kan diskutere sig frem til de elementer, som kan medvirke til et endnu bedre læringsmiljø i afdelingen og på hospitalet. Læger under uddannelse skifter naturligt ofte afdeling og har derfor et skarpt blik for, hvad vi kan forbedre og evt. tage med videre af udbytterige tiltag, siger Berit Skjødeberg Toftegaard, som er uddannelseskoordinerende overlæge.

Ambassadører, som kan give feedback

Blandt idéerne fra tre-timers møderne var bl.a. forslaget om at udnævne ’feedback-ambassadører’.

- Det at give feedback til en kollega er et stærkt værktøj. Men det kan være svært at få begyndt på, hvis det ikke allerede er en del af kulturen. Men hvis man udnævner 2-3 uddannelses læger, som skal tage teten i at give feedback, så er rollerne mere tydelige, og det kan blive lidt nemmere at få begyndt på, fortæller uddannelseskoordinerende yngre læge Henriette Ballebye fra Medicinsk Afdeling.

I den sammenhæng pointerede chefkonsulent fra Yngre Læger, Nynne Lykke Christensen, som holdt et oplæg på dagen, vigtigheden af også og - måske først og fremmest - at give positiv feedback, fordi trivsel og gode oplevelser skaber self-efficacy og en oplevelser af at mestre, som fremmer læring og effektivitet.

På årsmødet fik deltagerne også redskaber og metoder til at arbejde videre med forandringsprocesser som f.eks. ved hjælp af forbedringsmodellen og driverdiagrammer.

Hvis uddannelseslægernes idéer bliver godkendt i en handlingsplan af uddannelsesteamer og den ledende overlæge i afdelingen, så får de efterfølgende i mange tilfælde selv muligheden for at implementere dem. Derfor er de blevet klædt på til rollen som forandringsagenter ved et netop afholdt workshop. Det er stærkt, at der er tænkt så meget forandringsledelse ind i vores uddannelses-set up, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

Fakta om lægelig videreuddannelse på Regionshospitalet Horsens:

  • Hospitalet havde pr. 1. januar 2017 88,5 klassificerede uddannelsesstillinger.
  • Uddannelsesstillingerne er fordelt med 16 KBU-stillinger, 20 introduktionsstillinger og 52,2 hoveduddannelsesstillinger inkl. almen medicinske.
  • Syv af hospitalets afdelinger uddanner yngre læger.
  • Uddannelsesafdelingerne på RHH har har tilsammen 118 speciallæger inkl. professorer og ledende overlæger.