• Et nyt forskningsprojekt ved Dagkirurgien på Regionshospitalet Horsens sigter mod at gøre kikkertoperationer i hoften morfinfri med helt nye nerveblokadeteknikker. En indledende kvalitetsundersøgelse sandsynliggør, at de nye typer nerveblokader smertelindrer mere effektivt end morfin. Samtidig har de langt færre bivirkninger.

   

 • TVÆRSPOR forskningsnetværket præsenterede den 5. december i alt 11 projekter med relation til TVÆRSPOR. Styregruppen havde inviteret de sundhedsfaglige ledere, referencegruppen og de praktiserende læger med til forskernes præsentationer og den efterfølgende dialog.

 • I november begynder vi en fuld renovering af hospitalets sengetårn højhuset. Målet er at føre bygningen op til nutidige standarder til gavn for både patienter og personale.

 • Regionshospitalet Horsens er i gang med at automatisere transporten af blodprøver fra afdelingerne til laboratoriet. Det giver hurtigere svartider og minimerer risikoen for fejl.

 • Jaqueline Brigagâo og Olga Pomomarenko fra hhv. Brasilien og Ukraine er lige nu i praktik på hospitalets dialyseklinik. Det giver dem erfaring med klinisk praksis samtidig med, at de lærer mere om dansk kultur og sprog.

 • Lungeteamet på Regionshospitalet Horsens scorer 100 ud af 100 mulige points, når det gælder udredning og behandling af patienter med astma.  Det viser en netop offentliggjort rangliste i Dagens Medicin.

 • I Klinik for Ældresygdomme er der ingen standardiserede patientforløb men et tæt tværfagligt samarbejde om at fastlægge lige præcis den indsats, som kan gøre en forskel for den enkelte patient.

 • Renoveringen af højhuset går snart i gang, og det betyder, at nogle parkeringsområder inddrages til byggeområder. Det vil medføre ændrede parkeringsforhold fra mandag den 4. november 2019.

 • Danske Regioner uddeler pris for initiativer, der styrker patient- og pårørendeinddragelse i forhold til borgere med psykisk sygdom.

 • Julen nærmer sig, og igen i år vil der være nogle spændende julearrangementer på hospitalet.

 • På området nedenfor Skanderborg Sundhedshus er der blevet anlagt byhaver til glæde og gavn for mange borgere i Skanderborgs bymidte. Byhaverne er anlagt i samarbejde mellem Region Midtjylland, Skanderborg Kommune, Naturkræfter for kræftramte mænd og Dansk Flygtningehjælps lokale frivilliggruppe.

 • Mandag den 4. november 2019 kl. 19.00-21.00 er der gratis foredrag om "Cannabis og kræft - hvad er op og ned?" i Skanderborg Sundhedshus.

 • Præhospitalet har taget en ny ambulancebase i brug på hospitalets område. Den nye base er etableret som nabo til akutlægebilen på Søllingsvej.

 • Hjælp dem, du passer på - patienterne - og bliv vaccineret! Alle hospitalets medarbejdere tilbydes gratis vaccination mod influenza. Vaccinationerne sker lokalt i afdelingerne fra begyndelsen af november og inden jul.

 • HR-afdelingen inviterer alle interesserede til informationsmøde om den nye ferieaftale. Møderne gennemføres den 12. og 20. november kl. 14.00-15.00.

 • For godt et halvt år siden flyttede de kirurgiske sengeafsnit fra hospitalets højhus og ind i de nye sengestuer i det nye hospitalsbyggeri Nye Nord. Det har givet mere ro og bedre plads til nærvær, privatliv og fortrolighed.

 • Regionshospitalet Horsens holder "Markedsdag" for sygeplejestuderende fredag den 8. november 2019 kl. 11.00-13.00. "Markedsdagen" vil foregå, først i auditoriet i Nye Nord, og derefter med boder fra de forskellige afdelinger i SIC.

 • På Regionshospitalet Horsens har vi nu taget MUSE EKG-databasen i brug og er dermed godt på vej til at gennemføre en digitalisering af EKG. Databasen giver både nemmere, mere patient- og datasikre arbejdsgange i klinikken.

 • Til Hjertestarterdagen onsdag d. 16. oktober kan børn og voksne blive klar til at redde liv, hvis de bliver vidne til et hjertestop. Sygeplejersker og en læge fra Regionshospitalet Horsens står klar i KUBEN på Søndergade i Horsens til at vise, hvordan man yder genoplivning og bruger en hjertestarter.

 • Hospitalet trænede 24. september indsatsplanen 'Storulykker og Crowding'. En bus med mange passager var blevet ramt af en lastbil i Horsens by, og hospitalet måtte derfor tage imod og behandle knap 30 tilskadekomne. Samtidig blev der oprettet et pårørendecenter i Den Blå Café.

 • Medicinsk Sengeafsnit 1 og 2 er med godt en uges mellemrum flyttet ud af plan 6 og 7 i højhuset og ind i nye rammer. Begge udflytninger er gået helt efter planen.

 • Køkkenet på Regionshospitalet Horsens har netop modtaget den fornemme pris 'Økologiske Køkkenroser', som bl.a. Landbrug & Fødevarer står bag. Prisen gives til fagfolk, som slår et ekstra slag for økologien.

 • Både Medicinsk Sengeafsnit 1 og 2 flytter i løbet af september til nye lokaler. Udflytningen skal gøre plads til de første renoveringsopgaver i hospitalets højhus.

 • Formandsskabet i Hoved-Medudvalget har nu sendt høringssvar vedr. budget 2020. Læs høringssvaret her.

 • Tirsdag den 24. september skal vi øve indsatsplanen 'Storulykker og Crowding' på hospitalet. Øvelsen gennemføres i samarbejde med Præhospitalet og kommer primært til at foregå på ambulancerampen og i Akutafdelingen. 

 • Størstedelen af hospitalets pc'ere skal i perioden fra den 4. november til den 29. november opdateres til en ny version af Windows. Opdateringen sker for at imødekomme de stigende sikkerhedskrav.

 • Region Midtjylland har netop taget det nye fælles regionslager 'Regionslager Midt' i brug. Som det første hospital modtager Regionshospitalet Horsens varer fra lageret.

 • Der er fuld blus på ombygningen og udvidelsen af hospitalets Akutafdeling. Afdelingen skal udvides med kvadratmetre fra den tidligere operationsgang, som derfor er brudt op.

 • Medarbejdere i Region Midtjylland modtager nu automatisk en mail, hvis de har sygefravær, sm gør, at der automatisk er sendt en mail til medarbejderens leder.

 • Torsdag den 29. august slår Livsstilscenter Brædstrup dørene op for alle med interesse i at høre om mere om centrets tilbud inden for sundhed, kost, motion og mindfulness.

 • Horsens-initiativerne 'Axigram' og 'Telemedicinsk målsamtale' er blandt de fem nominerede til årets Initiativpris. Den endelige vinder kåres den 4. september til Innovationsdagen.

 • Sundhedsstyrelsen har netop evalueret Akutafdelingens uddannelsesmiljø for yngre læger og giver indsatsen en meget høj score.

 • Regionshospitalet varetager igen torsdag den 8. august planlagte operationer. Hospitalet måtte aflyse gårsdagens planlagte operationer p.g.a. fund af tordenfluer på flere af hospitalets operationsstuer.

 • Fund af tordenfluer på flere af hospitalets operationsstuer fik hospitalet til at aflyse alle planlagte operationer den 7. august. Alle berørte patienter har fået direkte besked.

 • Hvordan formidler man bedst indholdet af en ny sepsis-retningslinje for sine kolleger? Det spørgsmål stillede to nye specialeansvarlige sygeplejersker på Ortopædkirurgi sig selv, da de stod over for at hjælpe implementeringen af den nye retningslinje i gang.

 • Kort før sommerferien blev René Mørch Kjellerup ansat som ny teknisk chef på hospitalet. Han tiltrådte den 1. august.

 • Mikael Christiansen er den første uddannelseslæge, som har færdiggjort en speciallægeuddannelse i klinisk biokemi på Regionshospitalet Horsens. Efterfølgende er Mikael blevet ansat som afdelingslæge på afdelingen.

 • Regionshospitalet Horsens har ansat Torben Brix Mortensen som ny servicechef og René Mørch Kjellerup som hospitalets nye tekniske chef pr. 1. august 2019.

 • De nybagte familier har fået helt nye rammer på Regionshospitalet Horsens, hvor hospitalets Mor og Barn-afsnit er flyttet ind i nyindrettede lokaler lige ved siden af Fødeafsnittet. Samtidig er antallet af barsels- og fødestuer blevet udvidet.

 • Torben Brix Mortensen er ny servicechef på hospitalet fra 1. august 2019. Han kommer fra en stilling som sektionsleder på Aarhus Universitetshospital.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 17. juni et planlagt tilsynsbesøg på Klinik for Gravide, Fødeafsnittet og Afsnit for Mor og Barn. Besøget var en positiv oplevelse for afsnittene, som fik meget ros for deres indsats men også inspiration til at højne patientsikkerheden yderligere.

 • De somatiske hospitaler, psykiatrien, præhospitalet og institutionerne i Region Midtjylland skal have et nyt arbejdsplanlægningssystem. Der er opstartsmøde her på Regionshospitalet Horsens den 28. august kl. 14-16.

 • Køkkenet på Regionshospitalet Horsens er aktuelt nomineret til prisen 'Økologiske Køkkenroser', som bl.a. Landbrug & Fødevarer står bag. Juryen besøgte køkkenet den 26. juni. Den endelige vinder kåres til september.

 • Center for Kompetenceudvikling og Medicinsk Afdeling har i fællesskab udviklet et nyt kompetenceudviklingsforløb inden for lungemedicinsk sygepleje. Forløbet henvender sig til alle sygeplejersker, som indgår i en højspecialiseret indsats omkring lungesyge.

 • Afdelingslæge Berit Gosvig konstitueres i stillingen som ledende overlæge i Røntgen og Skanning fra og med den 1. august 2019.

 • Til efteråret udbyder Region Midtjylland og Aarhus Universitet syv forskellige kurser, der træner forskere og ph.d.-studerende i at kommunikere sundhedsvidenskabelig forskning til andre end fagfæller.

 • Fra mandag den 3. juni 2019 vil der også være åbent for blodprøvetagning og EKG i Vitapark Odder om mandagen. Husk at bestille tid i forvejen.

 • Hospitalet tager i begyndelsen af juni fat på den næste store udvidelsesetape af hospitalet akutafdeling. Når ombygningen står færdig, forventeligt i 2021, vil afdelingen indeholde alle moderne faciliteter til hurtig modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter.

 • Som noget nyt møder en udskrivelseskoordinator fra Horsens Kommune nu op tre gange om ugen på Medicinsk Sengeafsnit 2, så personalet i fællesskab kan sikre borgeren en god overgang mellem hospital og eget hjem.

 • Mandag d. 3. juni 2019 flytter Afsnit for Mor og Barn til en ny placering lige ved siden af Fødeafsnittet. Læs mere om flytningen.

 • Omkring 40 læger, ledere, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter og diabeteskonsulenter fra kommuner, praksis og hospital var torsdag den 9. maj samlet i Løsning til fælles skolebænk om diabetes type 2. Formålet med arrangementet var at dele viden inden for emnet samt finde en måde, hvorpå denne viden kan deles mellem sektorer.

 • Den 1. september 2019 tiltræder Martin Rostgaard-Knudsen som ledende overlæge på hospitalets afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv.

 • Personalestaben på hospitalets medicinske sengeafsnit havde 9. maj fornøjelsen af at præsentere afsnittets opgaver og organisering over for 16 sundhedsprofessionelle fra Japan.

 • Direktør Søren Brostrøm og centerchef Helene Probst m.fl. besøgte 8. maj hospitalet for at høre om arbejdet i Akutafdelingen, på Fødeafsnittet, med medicindata og i det nye afsnit for Operation og Opvågning.

 • Helle Lindkvist Kjeldsen er pr. 1. juni ansat som ny chef for Kvalitet og Sundheds-it i Administrationen. Helle har tidligere haft jobbet i perioden fra marts 2014 til juni 2017, hvor kvalitets- og sundheds it-området udviklede sig særdeles positivt.

 • Projektledelsen bag forskningsprojektet TVÆRSPOR faciliterede fredag den 12. april det første møde i TVÆRSPOR forskningsnetværket.

 • Med det nye dokumentationsredskab 'problemorienteret dokumentation' i MidtEPJ har sygeplejersker fået helt nye muligheder for at sikre en struktureret og handlingsanvisende dokumentation med afsæt i patientens problemer. Den nye dokumentationsform er på vej til at blive implementeret på alle hospitalets sengeafsnit.

 • Mandag den 1. april åbnede det nye hospitalsafsnit 'Operation og Opvågning', som samler alle arbejdsgange før, under og efter større operationer. Det betyder, at endnu flere patienter vil blive tilbudt et hurtigt og sammenhængende forløb.

 • Fredag den 12. april fra kl. 11.00-12.30 holder Regionshospitalet Horsens markedsdag på VIA Sygeplejeuddannelsen i Horsens. 12 hospitalsafsnit vil være repræsenteret.

 • Thomas Hanberg Sørensen er allerede et velkendt ansigt på hospitalet, idet han de seneste to år har bestredet stillingen som projektchef i Byggeri og Anlæg. Han tiltræder stillingen som administrationschef den 1. august 2019 og bliver samtidig en del af afdelingsledelsen på hospitalet.

 • Søren Schousboe Laursen er allerede et kendt ansigt på hospitalet, hvor han som ansat i Byggeri og Anlæg har haft ansvaret for de netop overståede flytninger til Nye Nord. Før det var Søren ansat i Kvalitet og Sundheds-IT.

 • Sygeplejersker fra 12 af hospitalets afsnit og regionspsykiatrien var med, da hospitalet 12. april rykkede ud på VIA sygeplejerskeuddannelsen i Horsens for at gå i dialog med de studerende. Formålet med Markedsdagen var at møde de kommende sygeplejersker til en uformel snak om job, introduktion, oplæring, arbejdsmiljø og karrieremuligheder.

 • Igen i år afholdes der Formidlingsdyst på Regionshospitalet Horsens, hvor alle ansatte er velkomne til at overvære dysten. Arrangementet afholdes torsdag den 25. april 2019 kl. 08.00-09.00 i Auditoriet i Nye Nord (Indgang N).

 • Fra september 2019 modtager hospitalet varer fra det nye fælles regionslager i Horsens. Det betyder nye arbejdsgange for hospitalets logistik- og brikansvarlige og alle andre medarbejdere, som arbejder med bestilling af varer.

 • Mette Gammelgaard Haahr er pr. 1. maj ansat som ny oversygeplejerske på Akutafdelingen. Hun kommer med et klart fokus på at videreudvikle de gode og sammenhængende patientforløb i et tæt samarbejde og dialog med medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer.

 • Hospitalets direktør, Lisbeth Holsteen Jessen, er fra og med den 1. april til ca. 1. november konstitueret som koncerndirektør i Region Midtjylland og med særligt ansvar for psykiatri- og socialområdet, praksisområdet samt kommunesamarbejdet.

 • Torsdag den 21. marts 2019 var Regionshospitalet Horsens repræsenteret ved Center for Telemedicins Konference med projektet CDSS – Clinical Decision Support System.

 • Til daglig arbejder Dorthe Vels Vinter som akutsygeplejerske på Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens, hvor hun er vant til at yde hjertelungeredning. Men i sin fritid vil Dorthe også redde liv. Derfor har hun tilmeldt sig flokken af hjerteløbere, som løber af sted, når en borger får et hjertestop og har brug for akut hjælp.

 • Patienterne, som har været behandling på Regionshospitalet Horsens, vurderer personalet som venligt og imødekommende samt godt forberedte på patientens ankomst. Det viser nye resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Somatik 2018.

 • Den 6. marts fik Svend Jørgen som den første patient indopereret et halvt kunstigt knæ i dagkirurgi på hospitalet.

 • To nye e-læringskurser er blevet tilgængelige i Plan2Learn, et kursus om "Dysfagi – problemer med at synke, spise og drikke" og et kursus om fysisk informationssikkerhed.

 • På Regionshospitalet Horsens har vi besluttet os for at tage teten inden for digitalisering af EKG. Derfor igangsætter vi pr. 19. marts – og som det første hospital i Region Midtjylland - et pilotprojekt inden for digitalisering af EKG i hospitalets akutafdeling.

 • I Region Midtjylland arbejder vi dagligt med følsomme og fortrolige personoplysninger på papir og i elektronisk form. De fleste husker nok at passe på deres regions ID og logge af på PCen, og det er med til at højne den elektroniske informationssikkerhed. Men informationssikkerhed handler også om de informationer vi har fysisk.

 • Tirsdag den 19. februar rykkede de første patienter ind i det spritnye hospitalsbyggeri Nye Nord. Den allerførste patient til at indtage en seng i de nye rammer blev 8-årige Gry og hendes mor Rikke.

 • Regionshospitalet Horsens tager 19. februar 2019 imod den første patient i det nye hospitalsbyggeri 'Nye Nord'. Indflytningen skal forbedre forholdene for patienter og personale samt gøre det muligt at gennemføre flere planlagte bygge- og moderniseringsprojekter, som skal føre akuthospitalet op til nutidige standarder.

 • Kirurgisk Sengeafsnit samt Klinik og Sengeafsnit for Kvindesygdomme rykkede som de første afsnit ind i Nye Nord i uge otte.

 • På Regionshospitalet Horsens har vi i perioden 1. marts 2018 til 1. marts 2019 haft hele ni medarbejdere, som har kunnet fejre 40 års jubilæum for deres ansættelse på hospitalet.

 • Region Midtjylland begynder snart at sende regninger til patienter, som har haft brug for tolk i forbindelse med et besøg hos lægen eller behandling på hospitalet og som har haft bopæl i Danmark i mere end tre år. Patienterne har dog mulighed for at blive fritaget fra gebyr efter en lægefaglig vurdering. 

 • Da der er behov for yderligere bearbejdning af planerne for højhusrenoveringen, så går renoveringen først igang i fjerde kvartal af 2019. Derfor udsættes de planlagte flytninger af Medicinsk Sengeafsnit 1 og 2 til Nye Nord.

 • I dag har ældremedicinsk udskrivelseskoordinator Suzette Brauner Kristensen fra Medicinsk Sengeafsnit 2 haft fornøjelsen af at 'facetime' med sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

 • Databeskyttelsesforordningen er trådt i kraft med skærpede dokumentationskrav. Derfor gennemfører Region Midtjylland fremover systematisk logopfølgning af opslag i IT-systemer med personfølsomme data. Læs her, hvornår du f.eks. må lave opslag på en patient.

 • Skanderborg-borgere med mave-tarmsygdomme kan nu også gå til behandling og kontrol i det lokale sundhedshus.

 • Hospitalets hjertestophold har de seneste uger været på orienteringsløb rundt i Nye Nord for at øve de nye destinationer og indgange, herunder placeringen af den nye hjertestopvogn på niveau 2.

 • Lisa, Anna og Ninna er alle tre nye ph.d.-studerende på hospitalet. De vil hen over de næste tre år gennemføre hver sit forskningsprojekt og dermed skabe ny viden, som kan føre til endnu bedre patientbehandlinger.

 • Tirsdag den 19. februar 2019 bliver en mærkedag i hospitalets historie. Her tager vi nemlig de første sengestuer i brug i Nye Nord. Læs om flytteplanen, og hvad indflytningen kan betyde for arbejdsgangene i din egen afdeling.

 • Det er nu du skal placere dine lodder, hvis du vil være med i lodtrækningen om en af feriefondens ferieboliger i højsæsonen.

 • De nye operationsstuer i Nye Nord har netop bestået de nødvendige partikeltests og mikrobiologiske målinger - og det med meget fine resultater. De nye stuer er derfor klar til at blive taget i brug.

 • Hospitalets ledere var tirsdag den 29. januar 2019 samlet til nytårskur for at følge op på året, der gik, og se ind i det nye. Udgangspunktet for hospitalets aktiviteter er fortsat det regionale målbillede og udvalgte lokale indsatser.

 • 2018-regnskabet for Regionshospitalet Horsens viser et overskud på 4,6 mio.kr. svarende til en budgetafgivelse på +0,4 %. Vi har imidlertid brugt 8,4 mio. kr. mere, end vi havde i det ordinære budget.

 • Lisa, Anna og Ninna er alle tre nye ph.d.-studerende på hospitalet. De vil hen over de næste tre år gennemføre hver sit forskningsprojekt og dermed skabe ny viden, som kan føre til endnu bedre patientbehandlinger.

 • Med 2.263 fødsler satte 2018 ny rekord på Regionshospitalet Horsens, som tager imod fødende fra primært Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg.

 • Regeringens udspil på sundhedsområdet ændrer sundhedsvæsnets organisering, flytter opgaver fra regionerne og nedlægger regionsrådene – informationsmøde fredag.   

 • Personalet, som fremover skal varetage operationerne i hospitalets nye hospitalsbyggeri Nye Nord, har for første gang været på simulationstræning i de spritnye operationsstuer.

 • Lektor og forskningsansvarlig overlæge Jeppe Lange fra Aarhus Universitet og Regionshospitalet Horsens får Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat på to mio. kr. til sin forskning i ortopædkirurgiske infektioner. Bevillingen får han efter indstilling fra Novo Nordisk Fonden.