Mikael Christiansen2.jpg

Mikael Christiansen er den første uddannelseslæge, som har færdiggjort en speciallægeuddannelse i klinisk biokemi på Regionshospitalet Horsens. Efterfølgende er Mikael blevet ansat som afdelingslæge på afdelingen.

Som afdelingslæge på Blodprøver og Biokemi får Mikael Christiansen ansvaret for driften af afdelingens sektion for koagulation og biokemi. En af de større opgaver bliver i den forbindelse bl.a. køb af nyt analyseudstyr.

I den nye funktion skal Mikael også være med til at videreudvikle samarbejdet med laboratoriets tætte samarbejdspartnere, som udgøres af praktiserende læger i området og de kliniske afdelinger på hospitalet og i psykiatrien.

Mikael Christiansen har tidligere været ansat på Aarhus Universitetshospital og har igennem det seneste år færdiggjort sin speciallægeuddannelse i klinisk biokemi ved Regionshospitalet Horsens.

Blodprøver og Biokemi vil fremadrettet være bemandet med to speciallæger.

Fakta om Blodprøver og Biokemi:

  • Afdelingen har 75 medarbejdere, hvoraf de fleste er bioanalytikere.
  • Laboratoriet udfører analysearbejde inden for almen klinisk kemi, endokrinologi, hæmatologi, koagulation, syre-base, blodtypeserologi og allergidiagnostik.
  • Derudover har afdelingen donortapning og udfører distal blodtryksmåling.

Flere oplysninger:

Kontakt:
Mikael Christiansen
Afdelingslæge, Blodprøver og Biokemi
Tlf. 78426003
mikachri@rm.dk

Else Marie Vestergaard
Ledende overlæge, Blodprøver og Biokemi
Tlf. 51 26 60 76
elvest@rm.dk