Medicinsk Sengeafsnit 1.jpg

Både Medicinsk Sengeafsnit 1 og 2 flytter med godt en uges mellemrum til nye lokaler. Udflytningen skal gøre plads til de første renoveringsopgaver i hospitalets højhus.

Begge de medicinske sengeafsnit, som i dag holder til på henholdsvis plan 7 og 6 i højhuset, vil i løbet af september rykke til nye lokationer.

Medicinsk Sengeafsnit 1 flytter 17. september 2019 til plan 4 i højhuset, hvor de kirurgiske sengeafsnit tidligere hørte til. Og godt en uge senere, helt præcist den 25. september 2019, er turen så kommet til Medicinsk Sengeafsnit 2, som rykker ud på plan 1 i Nye Nord.

Udflytningerne skal gøre plads til de første renoveringsarbejder i højhuset, hvor ombygningen for alvor forventes at gå i gang sidst på efteråret.

Begge de nye lokationer er midlertidige, dvs. begge de medicinske sengeafsnit flytter tilbage til deres oprindelige placering i højhuset igen.

Medicinsk Sengeafsnit 1 flytter forventeligt allerede tilbage til plan 7 i højhuset til maj 2020, mens Medicinsk Sengeafsnit 2 forventes at flytte tilbage til plan 6 i løbet af efteråret 2022.

Alle indkaldelsesbreve, skiltning, kort mv. vil naturligvis blive rettet til, så patienter og pårørende hele tiden bliver guidet til det rigtige sted.

Fakta:

  • Regionshospitalet Horsens gennemgår frem mod 2024 en række indbyrdes afhængige bygge- og renoveringsprojekter.
  • De tre største projekter er opførelsen af Nye Nord, udvidelsen af Akutafdelingen og renoveringen af det oprindelige højhus.
  • Aktuelt er vi igang med udvidelsen af Akutafdelingen etape 2 og forberedende arbejder (herunder flytteforberedelser) i højhuset og bygning 6, som omfatter køkken, kantine, klinikker samt Røntgen og Skanning.
  • Renoveringen af højhuset forventes at gå i gang i slutningen af efteråret 2019.