Hospitalets ledere var tirsdag den 29. januar 2019 samlet til nytårskur for at følge op på året, der gik, og se ind i det nye. Udgangspunktet for hospitalets aktiviteter er fortsat det regionale målbillede og udvalgte lokale indsatser.

nytarskur-smalt.jpg

Hospitalets medarbejdere og ledere har i 2018 arbejdet med at videreudvikle og forbedre arbejdsgangene inden for række områder som for eksempel palliation, hjertetop, flow og telemedicin.

Afdelingerne har også opnået nogle flotte resultater inden for udrednings- og behandlingsretten, Generalplanen med de mange bygge- og renoveringsprojekter og i arbejdet med at skabe partnerskaber med vores patienter.

Det skal vi fortsat have fokus på i 2018. Men der er også nye områder, som vi kommer til at prioritere højt her i 2019 og ind i 2020. Områderne er udvalgt i et samarbejde mellem afdelingsledelserne og hospitalsledelsen:

  • Rekruttering, trivsel og samarbejde
  • Sikkert OP Flow
  • Patientinddragelse/fælles beslutningstagen
  • Dialog og feedback (3 m regel)
  • Reduktion i aktivitet (akut, elektiv og ambulant)
  • Ny hospitalsplan (en regional plan, som beskriver fordelingen af lægelige specialer og funktioner).

Derudover fortsætter arbejdet med at udbygge og renovere hospitalet. Bl.a. flytter flere afsnit ind i Nye Nord i løbet af foråret 2019, hvor vi også sætter det nye afsnit Operation og Opvågning i drift.

Vi skal lave det rigtige – og vi skal lave mindre

På nytårskuren var koncerndirektør Ole Thomsen inviteret for at fortælle om 'transformationen af sundhedsvæsenet'.

Det handler om, at vi i alle led skal fokusere endnu mere på at gøre det, der giver størst værdi for patienten. Det kan og skal i sidste ende medføre, at vi sænker aktiviteten på hospitalet både i forhold til akutte, ambulante og elektive patienter.

Aktiviteten skal sænkes, fordi flere og flere borgere får behov for sundhedsydelser i de kommende år. Vi ser bl.a. frem mod en voksende ældrebefolkning, flere fødsler og flere multisyge, og for at kunne håndtere det hele, skal vi med udgangspunkt i de faglige drøftelser, evidens og inspiration fra samarbejdspartnere arbejde intenst med, hvad vi kan gøre anderledes.