25-11-2019

Kursister dialysen LILLE.jpgFra venstre Olga, Mona, Johnny og Jaqueline

Jaqueline Brigagâo og Olga Pomomarenko fra hhv. Brasilien og Ukraine har været i praktik på hospitalets dialyseklinik. Det giver dem erfaring med klinisk praksis samtidig med, at de lærer mere om dansk kultur og sprog.

Jaqueline er sygeplejerske og Olga jordemoder. Men for at de to kan komme til at arbejde i den danske sundhedssektor, skal de have mere klinisk erfaring og endnu bedre sprogkundskaber.

Derfor er de i gang med at gennemføre VIA's  et-årige forberedelseskursus for flygtninge- og indvandrere også kaldet FIF. Det er et forløb med fire ugers indlagt praktik, som for de tos vedkommende blev gennemført på Dialyseklinikken i Horsens. 

Her er Mona Eriksen klinisk vejleder og sygeplejerske.

- Det er første gang, vi har taget imod kursister fra forberedelseskurset hos VIA. Men det tegner godt, for de to kursister har kløet på og har også haft mod på at gå i dialog med patienterne, selv om de endnu ikke kan sproget helt fuld, siger Mona Eriksen.

Fire uger i klinikken

I fire uger har de to kursister fulgt henholdsvis Mona og sygeplejerske Johnny Hooper, som selv havde et praktikforløb i klinikken, dengang han kom fra Australien til Danmark.

I Dialyseklinikken har kursisterne bl.a. hjulpet med at måle blodtryk- og sukker forud for dialysebehandlingen.

- Vi er meget glade for, at klinikken valgte at tage imod os, siger Jaqueline og Olga samstemmende.

- Det er svært at finde praktikpladser, men vi kan se, vi lærer rigtig meget ud af at komme ud på en klinisk afdeling og deltage i arbejdet. Det er noget andet at prøve tingene selv end at høre om det til undervisning, siger de to.

Som en del af praktikforløbet i Horsens fik de to kursister også nogle dage på Kvindesygdomme og Fødsler. Det har været et ønske fra de to, idet de tidligere har arbejdet på hhv. en børneafdeling og et fødeafsnit i deres hjemlande.

Viser klinikken frem

Mona Eriksen er ikke i tvivl om, at Dialyseklinikken og hospitalet får et tilsvarende stort udbytte ud af at tage imod kursister, også selv om de skal have lidt mere hjælp til at begå sig på sproget.

- Det er dejligt at få både nye studerende og kursister ind på klinikken. De giver både patienterne og os ny inspiration. Patienterne har taget godt imod dem og hjælper dem til at bruge det danske sprog.

- Samtidig er det vores chance for at vise klinikken frem for potentielt kommende medarbejdere. Ved at være åbne over for uddannelsessøgende, lærer de os bedre at kende og får måske lyst til at søge et job hos os ved en senere lejlighed, siger Mona Eriksen.

Jaqueline og Olga færdiggør begge to deres forberedelseskursus i begyndelsen af 2020 og forventer efterfølgende at gå videre med en uddannelse.