'En utrolig veldrevet afdeling med fokus på uddannelse fra yngste medarbejder og helt op i direktionen'.

Sådan konkluderer Sundhedsstyrelsen i deres nyeste inspektorrapport om uddannelsesmiljøet for yngre læger på Akutafdelingen i Horsens.

Afdelingen scorer højest som 'særdeles god' inden for samtlige parametre lige på nær 'forskning' og 'læring i rollen som akademiker', som får den næsthøjeste vurdering.

- Uddannelse er en kerneopgave for os. Derfor vil vi læringskulturen, og vi dyrker den, ligesom vi dyrker 'den fejlbarlige sundhedsprofessionelle', hvor det er legitimt at tale om vores fejl for løbende at lære og blive endnu bedre, siger ledende overlæge Ulf Grue Hørlyk fra Akutafdelingen.

Forstærket uddannelses-funktion
En af afdelingens to uddannelsesansvarlige overlæger Trine Gade Dyrberg fremhæver også, hvordan afdelingens gruppe af speciallæger gerne vil uddanne, og hvordan flere speciallæger på arbejde og et tiltag som 'speciallæge i front' har gjort det muligt at optimere den daglige supervision af de uddannelsessøgende læger.

- Vi har som noget nyt fået et mellemvagtslag og deraf nogle mere målrettede funktioner. F.eks. kan en KBU-læge nu blive superviseret af en hoveduddannelseslæge i almen medicin og geriatri eller introlæger i akut medicin. Vi har også fortsat fokus på at optimere vores almen praksis-lægers kirurgiske kompetencer, forklarer Trine Gade Dyrberg, som er uddannelsesansvarlige overlæge i fællesskab med overlæge Kristina Galsgaard.

Systematisk vurdering af kompetencer
I en afdeling med mange uddannelsessøgende læger kræver gode uddannelsesforløb, at uddannelsesteamet har mandat til at indtænke uddannelse i arbejdstilrettelæggelsen. Det er nemlig med til at sikre, at kompetencevurderingen sker systematisk, fortæller hospitalets uddannelseskoordinerede overlæge Berit Skjødeberg Toftegaard.

- I Akutafdelingen har en KBU-læge planlagt kompetencevurdering alle hverdage, hvor en mere erfaren kollega giver supervision og feedback, siger Berit Skjødeberg Toftegaard.

- Samtidig har afdelingen indført invers feedback, hvor uddannelseslæger giver feedback til deres mere erfarne kolleger i forhold til måden, de erfarne superviserer og giver feedback på til de yngre. Det er med til at skabe en vigtig bevidsthed om, hvad der skal til for at videregive læring og bidrage til god læringskultur.

Akutafdelingen får i nærmeste fremtid også hoveduddannelseslæger i akut medicin.

Hør om Invers Feedback:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Flere oplysninger:

Kontakt:
Trine Gade Dyrberg
Uddannelsesansvarlig overlæge
Tlf. 78 42 52 43
TRIDYR@rm.dk

Kristina Galsgaard
Uddannelsesansvarlig overlæge
Tlf. 784 25291
krigal@rm.dk