Teamtræning LILLE.jpg

Personalet, som fremover skal varetage operationerne i hospitalets nye hospitalsbyggeri Nye Nord, har for første gang været på simulationstræning i de spritnye operationsstuer.

Deltagerne skulle træne teamsamarbejde og kommunikation på stuerne, og derfor var alle faggrupper inviteret med til den første simulationstræning - lige fra operations- og anæstesisygeplejersker, anæstesilæger og kirurger til serviceassistenter.

På den ene operationsstue trænede holdet hjertestop under en operation. Forinden havde deltagerne fået gennemgået det nye lokale med fokus på udstyr, alarmering osv.

På en anden operationsstue trænede teamet overgangen fra operation til opvågning, og derfor deltog opvågningssygeplejerskerne også i træningen.

Hver træningsseance begyndte med introduktion, afspilning af casen samt debriefing med fokus på læring, så teamet står endnu bedre rustet til den næste læringssession, som foregår om nogle uger.

Det var medarbejdere og ledere fra Bedøvelse, Operation og Intensiv, som havde arrangeret simulationstræningen i de nye operationsstuer.

De første patienter kommer til operation i de nye stuer i løbet af foråret 2019.

Introduktion LILLE.jpg