EKG.jpg

På Regionshospitalet Horsens har vi nu taget MUSE EKG-databasen i brug og er dermed godt på vej til at gennemføre en digitalisering af EKG. Databasen giver både nemmere, mere patient- og datasikre arbejdsgange i klinikken.

Hospitalets afdelinger, inklusiv Psykiatrien og Mobil Lab, tog i slutningen af oktober MUSE EKG-databasen i brug.

Det betyder, at alle hospitalets EKG-apparater nu sender EKG'erne direkte til MUSE databasen, som klinikere kan tilgå via Citrix. Arbejdsgangen ligner den, mange klinikere allerede anvender i dag i forbindelse med bestilling af EKG i Biokemi/Labka samt godkendelse og dokumentation i MidtEPJ.

- Digitaliseringen betyder, at en tung og tidskrævende arbejdsgang med at skanne og gemme EKG'et i patientens journal vil blive afløst af en lettere og ikke mindst mere patient- og datasikker håndtering af EKG, siger Helle Lindkvist, chef for kvalitet og sundheds-IT.


Fra pilotprojekt til implementering

Arbejdet med at digitalisere EKG'erne har været undervejs i mange år, og det har hidtil ikke været muligt at få den tilgængelige, digitale løsning etableret på regionens hospitaler. Der har dog været gode erfaringer fra andre regioner bl.a. Region Syddanmark, hvor MUSE-EKG-databasen har været brugt i mange år.

En arbejdsgruppe på hospitalet igangsatte derfor et pilotprojekt med MUSE EKG-databasen i Akutafdelingen i foråret 2019. Og det er på baggrund af de gode erfaringer derfra, at løsningen nu bliver implementeret på hele hospitalet.

- Regionshospitalet Horsens er det første hospital i regionen til at teste og implementere databasen, og derfor er og har det ikke været alt, der fungerer 100 % fra start. F.eks. er opdateringen af databasen til en webbaseret løsning blevet udskudt til slutningen af året, og det betyder eksempelvis, at follow me print ikke virker i forbindelse med ibrugtagningen af det nye system men først, når opdateringen har fundet sted.

- Det ændrer dog ikke ved, at vi på sigt får håndteret en stor arbejdsbyrde på en mere smidig og sikker måde. Derfor er vi også meget tilfredse med, at alle afdelinger har valgt at tage databasen i brug allerede her i oktober og ikke først, når de sidste elementer med den webbaserede løsning er gennemført, siger Helle Lindkvist.

Der er på hver afdeling udpeget en eller flere MUSE EKG-superbrugere, som sammen med afdelingernes superbrugere har stået for implementeringen i egen afdeling. De kommer også fremadrettet til at stå for oplæringen af nye ansatte i systemet.

På intranettet under 'Sundheds-IT' finder vejledninger og quick guides: http://horsens.intranet.rm.dk/it/patientsystemer/vejledninger/