IMG_2605.jpg

Fra september 2019 modtager hospitalet varer fra det nye fælles regionslager i Horsens. Det betyder nye arbejdsgange for hospitalets logistik- og brikansvarlige og alle andre medarbejdere, som arbejder med bestilling af varer.

Et nyt og fælles regionslager er under opførelse i Horsens, og omkring 1. september 2019 begynder de første vareleverancer at komme fra det nye fælles lager og her til regionshospitalet.

Det betyder, at hospitalet ikke længere har sit eget depot/lager men en 'Forsyningsenhed', og at afdelingernes logistik- og brikansvarlige får nye arbejdsgange.

- Vi skal frem til september øve os i ikke længere at have vores eget depot på hospitalet, siger ledende økonoma Kirsten Knudsen, som også har ansvaret for hospitalets forsyningsenhed.

- Det kræver, at den enkelte afdeling får lavet en god balance mellem forbrug og bestillinger, så afdelingen ikke løber tør for varer. Ligeledes er det vigtigt at være omhyggelig med at få hængt brikkerne ud, så varerne kan blive bestilt og leveret. Endelig opfordrer vi alle logistikansvarlige til at snakke med andre afdelinger, så man ved, hvilke varer man eventuelt kan låne af hinanden, hvis man skulle løbe tør, siger Kirsten Knudsen.

Varer bestilles også fremover i Region Midtjyllands Indkøbssystem. I løbet af maj måned får vi et overblik over, hvilke varer der ændres fra lagervarer til skaffevarer og omvendt. Vi vil i samarbejde med I & M udskrive lister, så den enkelte afdeling kan få et overblik over varerne. Der kan være skaffevarer, der bliver til lagervarer og omvendt.

- Det kliniske personale vil umiddelbart ikke mærke nogen forskel i forbindelse med det nye lager. Vi har allerede nu skiftet varenumre ud, hvilket også er sket i forbindelse med standardiseringen af varer. Det er vigtigt, at vi bakker op om standardiseringen, da vi her kan finde de besparelserne sammen, siger Kirsten Knudsen.

Alle varer fra regionslageret leveres til hospitalets varemodtagelse, hvor V1 fremover vil være den primære varemodtagelse.

IMG_2606.jpg

IMG_2607.jpg

Flere oplysninger:
Kirsten Rytter Knudsen
Ledende økonoma
Tlf. 2940 6885.
Mail: kirstknu@rm.dk

Fakta om det nye fælles regionslager:

  • Regionsrådet besluttede i 2018 at erstatte de seks nuværende hospitalslagre med et nyt fælles regionslager i Horsens.
  • Det nye regionslager er aktuelt under etablering og bliver samtidig lager for sociale tilbud, præhospitalet, praksissektoren og administrationen.
  • Regionslageret begynder at levere varer til det første hospital senest den 1. september 2019 og forsyner hele regionen med varer senest den 1. maj 2020.
  • Det er DKI Logistics A/S, som skal drive det nye regionslager i et offentligt-privat partnerskab.
  • Gevinsten ved et fælles regionslager er vurderet til omkring 35 mio. kr. årligt bl.a. i form af bedre priser på indkøb af varer.