På Regionshospitalet Horsens har vi besluttet os for at tage teten inden for digitalisering af EKG. Derfor igangsætter vi pr. 19. marts – og som det første hospital i Region Midtjylland - et pilotprojekt inden for digitalisering af EKG i hospitalets akutafdeling.

Alle EKG'ere, der tages i Akutafdelingen og uanset specialetilknytning vil fremover blive sendt digitalt til en database (MUSE-EKG-databasen), som klinikere kan tilgå via Citrix.

Digitaliseringen betyder, at EKG'erne ikke længere vil blive samlet i brevbakker for at blive underskrevet og efterfølgende indscannet i EPJ. Det er dermed også et farvel til en ressource- og tidskrævende arbejdsgang og goddag til en mere patient- og datasikker arbejdsgang.

- Arbejdet med digitaliseringen af EKG'ere har været undervejs i mange år, og det har hidtil ikke været muligt at få den tilgængelige, digitale løsning etableret på regionens hospitaler. Der er dog gode erfaringer fra andre regioner bl.a. Region Syddanmark, hvor MUSE-EKG-databasen har været brugt i mange år, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

- Siden februar har en hårdt og hurtigt-arbejdende arbejdsgruppe med bred repræsentation fra Akutafdelingen, Medicinsk Afdeling, vores lokale Sundheds IT, Blodprøver og Biokemi samt Koncern IT og Indkøb og Medicoteknik mødtes til en række korte møder og skubbet processen fremad. Det har været en fornøjelse at være en del af, og der er blevet løftet i flok.

Ifølge den lægefaglige direktør er MUSE-EKG-databasen endnu ikke den perfekte løsning. Den mangler fortsat integration til Midt-EPJ.

- Men det er en klar forbedring i forhold til data- og patientsikkerhed samt – og ikke mindst - en stor lettelse af arbejdsgangen og –byrden i vores kliniske afdelinger i forbindelse med håndteringen af EKG´erne.

Når pilotprojektet er evalueret i slutningen af april, forventes udrulning til resten af hospitalet.