Beredskabsplan.pngTirsdag den 24. september øver hospitalet indsatsplanen 'Storulykker og Crowding'. Øvelsen gennemføres i samarbejde med Præhospitalet og kommer primært til at foregå på ambulancerampen og i Akutafdelingen. 

Formålet med storøvelsen, som gennemføres 24. september, er bl.a. at træne modtagelse og visitation af mange tilskadekomne patienter.

Ligeledes er formålet at træne de forskellige led i kommunikationen samt nogle af de spor, som ligger fast i beredskabsplanen. F.eks. vil rødt spor ledet af beredskabsforløbslederen blive testet på dagen.

Selve øvelsen begynder kl. 9.15 på dagen med varsling fra B-AMK omkring en ulykke. Den slutter igen kl. 14.00 (uden afmelding), hvorefter alle deltagere inkl. beredskabsvagter skal møde op på Gang 1 til en fælles evaluering. Evalueringen går i gang kl. 14.15.

Øvelsen vil i udgangspunktet ikke påvirke den daglige drift på sygehuset med undtagelse af Akutafdelingen og Bedøvelse, Operation og Intensiv. Men alle bedes huske på, at øvelsen er en træningssituation for alle, også for vores samarbejdspartner, som er med på dagen.

Det er Regionsrådet, som har besluttet, at der skal gennemføres beredskabsøvelser to gange årligt i form af hhv. en planspilsøvelse og en storøvelse med eksterne samarbejdspartnere.

Alle, som skal deltage på dagen, er allerede orienteret om øvelsen pr. mail. Ved øvelsesstart forventes alle at kende til den lokale indsatsplan for storulykker og crowding samt til egne funktionskort. Derudover forventes nøglefunktioner på husniveau at kende til RHH's indsatsplan for storulykker og crowding. 

Sådan foregår øvelsen:

Øvelsen begynder, når beredskabet aktiveres via et beredskabsalarmerings-kald og efterfølgende alarmering af øvrige beredskabsvagter.

Der deltager rigtige figuranter som tilskadekomne. De tilskadekomne fra hændelsen modtages og visiteres på ambulancerampen og fordeles efterfølgende på stuer i rødt, gult eller grønt spor i Akutafdelingen.

Under øvelsen vil Gang 1 + 1 traumestue samt et kontor fungere som hele Akutafdelingen og Skadesklinik i klinikområdet vil fungere til grønne skader.

Når de tilskadekomne fra hændelsen kommer på stuen, skal der tages stilling til videre behandling og forløb. Man skal finde ud af, hvad problemstillingen er, og hvilke udredninger der skal foretages. Skal patienterne f.eks. på OP, Intensiv, behandles i Akutafdelingen eller overflyttes til anden afdeling eller et andet hospital?

Når det er fastlagt, skal der gives besked til relevante personer, og så er den tilskadekomne færdigbehandlet og kan overflyttes til Den Blå Cafe.

Der skal ikke laves behandling på figuranterne, og de skal ikke overflyttes til andre afdelinger.

Alle beredskabsvagter indgår i øvelsen og skal spille med beredskabslederen og have overvejelser omkring det, de kan hjælpe med, og hvad de vil gøre i egen afdeling. De skal føre log over deres beslutninger og handlinger og melde tilbage til B-lederen, ligesom hvis det havde været en rigtig hændelse. Men de skal ikke føre planerne ud.

Der kan blive oprettet pårørendecenter i Den Blå Cafe, hvorfor personale fra Fysio- og Ergoterapien kan blive inddraget.

Der kan blive beordret aflåsning af hospitalet, og derfor kan bemandingsvagterne fra Akutafdelingen, Service og Teknik samt Kvindesygdomme og Fødsler blive inddraget.