Personalestaben på hospitalets medicinske sengeafsnit havde 9. maj fornøjelsen af at præsentere afsnittets opgaver og organisering over for 16 sundhedsprofessionelle fra Japan.

Japanerne, som var særligt interesserede i plejen og behandlingen af ældre borgere, fik først en rundvisning på sengeafsnittet, hvor de bl.a. hørte om tværfaglige teams og udgående funktioner.

Dagens gæster fik også indsigt i det mindset, som ligger til grund for den pleje og behandling, som kommunerne og hospitalet arbejder tæt sammen om at tilbyde patienter med medicinske problemstillinger. I Danmark tager vi f.eks. udgangspunkt i, at ældre borgere har bedst af at være i deres eget hjem så længe som muligt, og derfor bliver meget behandling tilrettelagt, så det kan foregå i hjemmet.

Danske patienter og deres pårørende bliver også inddraget i patientens eget behandlings- og udskrivelsesforløb, så alle ved, hvad der arbejdes hen imod tidligt tidligt i indlæggelsesforløbet.

De japanske gæster lyttede meget interesseret og havde mange spørgsmål til eksempelvis medicinering af ældre patienter.

Alle arbejder til daglig med sundhed enten i form af en ansættelse i det det offentlige sundhedsvæsen eller med egne private tilbud til ældre patienter.