Hospitalets direktør, Lisbeth Holsteen Jessen, er fra den 1. april til ca. den 1. november 2019 konstitueret som koncerndirektør i Region Midtjylland og med særligt ansvar for psykiatri- og socialområdet, praksisområdet samt kommunesamarbejdet.

Konstitueringen blev endeligt godkendt af Regionsrådet den 27. marts og sker i forlængelse af, at den nuværende koncerndirektør på området, Christian Boel, fratrådte 31. marts for at blive regionsdirektør i Region Nordjylland.

- Jeg glæder mig over, at Lisbeth har takket ja til i en periode at løfte opgaver i direktionen. Med Lisbeth får vi erfaren leder, der har et godt kendskab til indholdet i stillingen. Jeg er sikker på, at både psykiatri- og socialområdet, praksisområdet samt kommunesamarbejdet vil være i gode hænder hos hende, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Koncerndirektør Ole Thomsen har sammen med hospitalsledelsen på Regionshospitalet Horsens drøftet, hvordan hospitalsledelsen organiserer arbejdet i konstitueringsperioden.

Nogle opgaver vil blive varetaget af sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant og lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard. F.eks. vil den sygeplejefaglige direktør indtræde som formand for HMU på hospitalet.

Andre af hospitalsdirektørens opgaver vil i konstitueringsperioden blive varetaget i regionalt regi.

Stillingen som koncerndirektør vil blive slået op i løbet af august. Det giver god tid til at overveje, hvordan arbejdet i direktionen fremover organiseres.