Patienterne, som har været behandling på Regionshospitalet Horsens, vurderer personalet som venligt og imødekommende samt godt forberedte på patientens ankomst. Det viser nye resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Somatik 2018.

Både de akut indlagte, planlagt indlagte og ambulante patienter er ifølge den nye landsdækkende undersøgelse godt tilfredse med behandlingen på Regionshospitalet Horsens.

Mest tilfredse er de planlagt indlagte patienter, som tilmed er blevet endnu mere tilfredse end i 2017-undersøgelsen.

De planlagt indlagte patienter giver især personalet et positivt skudsmål som venligt og imødekommende samt forberedte på patientens ankomst. De er også godt tilfredse med plejen, behandlingen og hele deres forløb fra indlæggelse til udskrivelse. 

Alt i alt ligger de planlagt indlagte patienters vurdering af Regionshospitalet Horsens enten højere end eller på landsgennemsnittet. Kun på spørgsmålet om 'ventetid ved ankomst' vurderer patienterne hospitalet lavere end gennemsnittet på landsplan.

For akut indlagte og ambulante patienter ligger størstedelen af besvarelserne på landsgennemsnittet.

Meget tilfredse patienter på Ortopædkirurgi

En afdeling, som udmærker sig ved en særlig høj patienttilfredshed, er hospitalets ortopædkirurgiske afdeling.

Her er patienterne godt tilfredse, når det gælder den ambulante behandling, og meget godt tilfredse i de tilfælde, de bliver enten akut eller planlagt indlagte.

Inden for områder som personale, patientinvolvering, smertelindring og information giver de ortopædkirurgiske patienter, som er blevet akut indlagte, afdelingen en meget positiv bedømmelse.  Tilsvarende vurderer de planlagt indlagte ortopædkirurgiske patienter en række områder meget højt.

Både de akut indlagte og de planlagt indlagte ortopædkirurgiske patienter er overordnet mere tilfredse end landsgennemsnittet med deres ophold på hospitalet.

I alt 758 akut indlagte, 494 planlagt indlagte og 1194 ambulante patienter har vurderet Regionshospitalet Horsens i undersøgelsen.

Der er også gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt de fødende på landets hospitaler. Den viser tilsvarende, at patienterne er godt tilfredse.