Størstedelen af hospitalets pc'ere skal i perioden fra den 4. november til den 29. november opdateres til en ny version af Windows. Opdateringen sker for at imødekomme de stigende sikkerhedskrav.

Ca. 1300 af hospitalets pc'ere skal i løbet af november omlægges til Windows 10.

Det drejer sig om alle pc'ere med basis funktion, basis personlig og avancerede personlige pc'ere. Derudover skal en stor del af pc'erne udskiftes.

Pc'ere med specielle funktioner såsom ankomststandere, operations-pc'ere og klinisk logistik-tavler vil ikke blive omlagt i denne ombæring, ligesom der er pc'ere med programmer, som ikke kan fungere på Windows 10. De vil også blive omlagt senere.

Der er allerede nu fundet kontaktpersoner i hver afdeling/afsnit. Kontaktpersonerne vil varetage forskellige opgaver før, under og efter omlægningen. Bl.a. vil de – i samarbejde med Sundheds-IT - hjælpe med at planlægge den rækkefølge, som pc'erne skal omlægges i.

I omlægningsperioden vil Sundheds-IT, Mobilteam samt et særligt udsendt hold fra IT også være til stede i afdelingerne/afsnittene, ligesom vi kender det fra omlægningen til FIP. Den forestående omlægning vil dog ikke være helt så omfattende.

Selve omlægningen kommer til at foregå centralt og vil primært foregå om natten for at genere driften mindst muligt. Det tager ca. to timer at omlægge en enkelt pc.

De resterende 220 pc'ere vil blive omlagt, når IT-afdelingen er klar med en plan og teknisk løsning for opdateringen af dem.