Fremtidens højhus Regionshospitalet Horsens.jpgIllustration: FRIIS & MOLTKE Architects

I november begynder vi en fuld renovering af hospitalets sengetårn højhuset. Målet er at føre bygningen op til nutidige standarder til gavn for både patienter og personale.

Renoveringen af højhuset forventes gennemført inden for fem år og omfatter renovering af alle sengeetager, installationer, facader samt et nyt tag.

Det samlede budget for renoveringen er på 225 mio. kr og med licitationsresultatet er det lykkedes at få det fulde projekt igennem med kun mindre besparelser, der ikke har betydning for den kliniske drift.

Vi kan derfor se frem til nogle meget mere tidsvarende patient- og personaleforhold. F.eks. indrettes højhuset udelukkende med én- og to-sengsstuer med eget bad og toilet.

Renovering i etaper
Renoveringen af højhuset begynder fra toppen. Medicinsk Sengeafsnit 1 og 2 er genhuset på henholdsvis plan 4 i højhuset og plan 1 i Nye Nord i september, hvilket betyder, at plan 6 og 7 nu er rømmet og klar til renovering.

Selve arbejdet er inddelt i tre etaper:

  • Etape 1: November 2019 – april 2021 (plan 5, 6 og 7)
  • Etape 2: Maj 2021 – oktober 2022 (plan 4 og 5)
  • Etape 3: Oktober 2022 – februar 2024 (plan 2).

Støj ifm. renoveringen
I byggeperioden går hospitalet ikke ned i aktivitet, og derfor vil der fortsat være drift på plan 1-5 under etape 1.

Byggeorganisationen planlægger dog arbejdet, så det kommer til at genere patienter og personale mindst muligt. Omvendt kan det desværre ikke undgås, at renoveringen af højhuset kommer til at larme og støve.

Byggeperioden vil derfor blive en presset periode, hvor vi skal stå sammen som hospital. Byggeorganisation vil dog gøre sit bedste for, at byggegenerne mindskes mest muligt.

I hele byggeperioden vil bygherrerepræsentanten som ét af de konkrete tiltag gennemføre ugentlige støjtavlemøder for den nærmeste nabo til byggeriet, så naboen er godt informeret og har mulighed for at stille spørgsmål. I første omgang er nærmeste nabo Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.  

Byggeplads og ændring af parkeringsforhold
Hospitalet vil i de kommende år have tre renoveringsprojekter i gang på samme tid, herunder renovering af højhuset, bygning 6 (køkken/kantine, fællesklinikker, Røntgen og Skanning) samt Akutafdelingen.

Det betyder, at der vil være byggepladser flere steder på hospitalets matrikel. Se eventuelt oversigtkortet her.

Byggepladsen for højhus-renoveringen berører parkeringspladserne ved indgang C, der ikke længere kan benyttes fra d. 4. november 2019. Skiltningen ændres, og der er identificeret erstatningsparkering til de mest vitale funktioner.  

Kontakt:

Søren Schousboe Laursen
Projektchef
Byggeri og Anlæg
Tlf. 5122 4539
soerlu@rm.dk

Bjarne Tang Lauridsen
Projektchef
Byggeri og Anlæg
tlf. 9395 8700
BJARLU@rm.dk