Torben Brix Mortensen har på Aarhus Universitetshospital haft den daglige ledelse af bl.a. depotet, varemodtagelsen og brik-teamet.

Her har han bl.a. stået for at sikre vareforsyningen under hele sammenlægningsprocessen til ét universitetshospital i Skejby, opbygning af brikløsning på alle nye afdelinger og for at etablere to helt nye operationslagre.

Forinden har Torben haft ansættelser som blandt andet lager- og distributionschef, warehouse manager og områdechef i forskellige private virksomheder.

Hospitalets nye servicechef har således mange års erfaring med moderne service- og bygningsdrift.

Samtidig får vi med Torben en stærk lederprofil, som er vant til at forene arbejdsglæde, fælles visioner og effektiv ressourceudnyttelse i opgaveløsningen på tværs af en organisation.

I Service og Teknik kommer Torben til at udgøre afdelingsledelsen sammen med hospitalets nye tekniske chef, som også forventes at tiltræde efter sommerferien. Stillingen er aktuelt under besættelse.

Hospitalsledelsen byder Torben et varmt velkommen i afdelingsledelseskredsen på Regionshospitalet Horsens og glæder sig til det fremtidige samarbejde.