fingeret-operation.jpg

De nye operationsstuer i Nye Nord har netop bestået de nødvendige partikeltests og mikrobiologiske målinger - og det med meget fine resultater. De nye stuer er derfor klar til at blive taget i brug.

Fem spritnye operationsstuer står klar i Nye Nord.

Men før personalet kan tage imod de første patienter, har stuerne skullet gennemgå en række test og målinger bl.a. af luftkvaliteten.

Først var operationsstuerne igennem en række partikelmålinger for at kontrollere, at luften ikke indeholder flere partikler en tilladt. Alle målingerne lå pænt under de fastsatte grænseværdier, og stuerne lever således fuldt ud op til de nationalt fastsatte krav for, hvor ren luften skal være i denne type af operationstuer.

I forbindelse med partikelmålingerne blev luftskifte, trykforhold samt temperaturforholdene også kontrolleret.

Mikrobiologiske målinger

Næste skridt i godkendelsesprocessen var de første mikrobiologiske målinger, også kaldet kimtalsmålinger. De gennemføres under et fuldkomment operations-set up, og der er således både patient og personale til stede på stuen som ved en rigtig operation. Eneste forskel er, at patienten ikke bliver opereret.

Personalet gennemførte i alt fire fingerede operationer, og alle de mikrobiologiske målinger, som blev gennemført undervejs, levede også fint op til de fastsatte krav. 

Processen med de mange test og målinger var planlagt og blev gennemført i et tæt samarbejde mellem personalet fra Bedøvelse, Operation og Intensiv, hospitalets byggeorganisation, Service og Teknik samt hygiejneorganisation.

Der gennemføres opfølgende, mikrobiologiske målinger, når operationsstuerne er taget i brug.

Fakta:

  • En høj luftkvalitet på operationstuerne skal først og fremmest forebygge, at patienterne får infektioner i forbindelse med operationer.

  • Partikelmålingerne og de mikrobiologiske målinger: Operationsstuerne i Nye Nord lever op til kravene for operationsstuer, type 3, svarende til ISO klasse 7  i 'Vejledende retningslinjer for ventilation i rum med invasive indgreb, herunder OP-stuer' udarbejdet af Foreningen af sygehusmaskinmestre i Danmark.

Flere oplysninger:

Kontakt:
Lisbet Finnemann Pedersen
Projektleder, Byggeri og Anlæg
Tlf. 4160 0724
lisbet.pedersen@rm.dk