Tre nye ph.d.-studerende Anna, Ninna og Lisa LILLE.jpg

Lisa, Anna og Ninna er alle tre nye ph.d.-studerende på hospitalet. De vil hen over de næste tre år gennemføre hver sit forskningsprojekt og dermed skabe ny viden, som kan føre til endnu bedre patientbehandlinger.

Velkommen til:

Anna Louise Skovgaard (tv. i billedet), som er uddannet antropolog og sygeplejerske. Hun fokuserer i sit ph.d.-projekt på at skabe ny viden om sammenhængen mellem ressourcer, opgaver og indlæggelser. Bl.a. undersøger hun, hvordan mennesker med en eller flere kroniske lidelser og hyppige akutte indlæggelser, oplever de mange sygdoms- og behandlingsrelaterede opgaver, de skal udføre på egen hånd.

Ninna Hinchely Ebdrup (i midten), som er uddannet læge og gennemfører sit forskningsprojekt på hospitalets fertilitetsklinik under Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler. Ninna vil igennem sit projekt undersøge, om nitrat og arsen i drikkevandet påvirker mænds og kvinders evne til at blive gravide og få et raskt barn. I dag ved vi nemlig ikke nok om, hvordan sundhedsskadelige stoffer i miljøet påvirker evnen til at få børn.

Lisa Fønns Rasmussen (th. i billedet), som er uddannet sygeplejerske og har taget en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab. Fokus i Lisas forskningsprojekt er på genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter. Hun undersøger bl.a. effekten af Følge-hjem-projektet på hospitalets medicinske sengeafsnit 2 i forhold til antallet af genindlæggelser samt årsager til genindlæggelser af ældre medicinske patienter.

Om forskningen på Regionshospitalet Horsens:

  • Forskning er et centralt element i den sundhedsvidenskabelige udvikling og dermed også et strategisk vigtigt område for Regionshospitalet Horsens. Som uddannelsessted er hospitalet også forpligtet til at bedrive forskning.
  • Hospitalet har i dag en forskningsenhed med bl.a. lektorer, seniorforskere og ph.d.-studerende.
  • Den voksende forskningsaktivitet afspejler sig bl.a. i et stigende antal videnskabelige publikationer fra hospitalet. Forskningsresultaterne skal i sidste ende skal gøre patientbehandlingen endnu bedre.