Mor og Barn 1.jpgHospitalets nye Mor og Barn Afsnit blev officielt indviet den 18. juni af næstformand i Hospitalsudvalget Ib Bjerregaard.

De nybagte familier har fået helt nye rammer på Regionshospitalet Horsens, hvor hospitalets Mor og Barn-afsnit er flyttet ind i nyindrettede lokaler lige ved siden af Fødeafsnittet. Samtidig er antallet af barsels- og fødestuer blevet udvidet.

Afsnit for Mor og Barn er nemlig flyttet ind i Kvindehuset, så Fødeafsnittet og Afsnit for Mor og Barn nu ligger side om side. Det giver endnu bedre muligheder for et tæt samarbejde til glæde for både patienter og personale.

Det nye Mor og Barn Afsnit indeholder 15 moderne barselsstuer, hvoraf de fire kan rumme to mødre og børn i spidsbelastningssituationer. Det betyder, at antallet af mulige barselspladser er blevet øget fra 14 til 19.

Samtidig er Fødeafsnittet blevet bygget om, så antallet af fødestuer nu er seks mod tidligere fem. Udvidelsen skal dels gøre plads til flere fødsler, dels er en af stuerne indrettet til at skærme familier, hvor moderen skal føde dødt barn.

Antallet af fødsler på Regionshospitalet Horsens har været stigende igennem de senere år fra 2.044 fødsler i 2015 til 2.263 fødsler i 2018. De fødende kvinder kommer primært fra hospitalets optageområde dvs. Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder. Det er et område, som forventes at stige med 18.000 borgere svarende til 8 % frem mod 2030.

På både Afsnit for Mor og Barn og Fødeafsnittet har personale og ledelse glædet sig til at få de to meget fagligt sammenhængende afsnit til også at ligge fysisk i nærheden af hinanden.

Bevillingen til ombygningen og udvidelsen af Kvindehuset på Regionshospitalet Horsens blev givet af Regionsrådet i februar 2018.

Mor og Barn 2.jpg

Mor og Barn 3.jpg

Mor og Barn 4.jpg

Mor og Barn 5.jpg