Fund af tordenfluer på flere af hospitalets operationsstuer fik 7. august hospitalet til at aflyse alle planlagte operationer. De berørte patienter fik direkte besked.

Der blev om morgenen den 7. august fundet tordenfluer i vindueskarmene på en række af hospitalets operationsstuer.

Derfor valgte hospitalet at aflyse de planlagte operationer til dagen, mens den akutte kirurgi fortsat kaunne varetages på de stuer, der ikke var påvirket.

Hospitalet var sideløbende igang med at bekæmpe og forebygge yderligere forekomst af tordenfluerne, som sandsynligvis var kommet ind på stuerne via gummilisterne, der omkranser vinduerne.

- Vi beklager naturligvis over for de patienter og pårørende, som blev berørt af aflysningerne. Alle patienter vil blive tilbudt en ny tid hurtigst muligt, sagde lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

Hospitalet gennemfører i forvejen et lidt lavere antal operationer end normalt grundet sommerferieperioden. To operationsstuer er derfor ikke i brug før uge 33 igen.

Alle berørte patienter fik direkte besked om aflysningen af deres operation.

Hospitalet var i fuld drift igen den 8. august.