Klar på Kirurgi LILLE.jpgLone og Maria fra Kirurgi har været med til at gøre de kirurgiske sengeafsnit klar. Nu glæder de sig til, at patienterne flytter ind.

Tirsdag den 19. februar 2019 bliver en mærkedag i hospitalets historie. Her tager vi nemlig de første sengestuer i brug i Nye Nord. Læs om flytteplanen, og hvad indflytningen kan betyde for arbejdsgangene i din egen afdeling.

I uge otte begynder indflytningen til Nye Nord.

  • Tirsdag den 19. februar flytter de første patienter ind i Kirurgisk Sengeafsnit i den nye bygning.

  • Torsdag den 21. og fredag den 22. februar rykker Sengeafsnit for Kvindesygdomme og Klinik for Kvindesygdomme ligeledes ind i Nye Nord.

Det betyder, at de to afsnit i skrivende stund er ved at være helt klar til indflytningen med færdigindrettede sengestuer, personalerum mv.

Det betyder indflytningen
Vær gerne opmærksom på, at indflytningen til Nye Nord også kan have konsekvenser for arbejdsgangene i din afdeling:

• Patienterne skal køres et nyt sted hen
• Læger skal gå stuegang et nyt sted
• Depoter, medicinrum mm. skal fyldes op et nyt sted

Bemærk også gerne, at andre afdelinger kan få til opgave at aflaste Kirurgisk Sengeafsnit og Sengeafsnit for Kvindesygdomme på flyttedagene, indtil afsnittene er oppe på fuld kapacitet.

- Vi forventer ikke, alt kommer til at køre perfekt fra dag et, og der vil sandsynligvis være døre, temeperaturstyring, ventilation og meget andet, der skal justeres i ugerne efter indflytningen, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

- De patientsikkerhedskritiske ting har vi brugt stor energi på at få på plads, og vi er trygge ved at iværksætte indflytningen. Det er dog fortsat vigtigt, at hele huset støtter op den afdeling, som flytter. Både på dagen og i de første dage derefter, siger Nils Falk Bjerregaard.