Udskrivningskoordinator LILLE.jpg

Som noget nyt møder en udskrivelseskoordinator fra Horsens Kommune nu op tre gange om ugen på Medicinsk Sengeafsnit 2, så personalet i fællesskab kan sikre borgeren en god overgang mellem hospital og eget hjem.

Den nye ordning er en del af Horsens Kommunes 'Kom godt hjem'-indsats og har fokus på at sikre borgeren en tryg og sammenhængende udskrivelse samt en god opstart i eget hjem.

Målgruppen er borgere med brug for ekstra støtte i overgangen. Det kan eksempelvis være borgere med et væsentligt ændret funktionsniveau eller med særlige psykosociale udfordringer.

- Det kræver viden og gode relationer at sikre borgeren en god overgang mellem hospital og eget hjem. Vi har bedre forudsætninger for at vende de tværfaglige og tværsektorielle overvejelser, når vi er direkte dialog med såvel patient som personalet her på hospitalet, siger sygeplejerske og udskrivelseskoordinator Annette Ottzen fra Horsens Kommune.

Endnu bedre relationer og større kendskab
Den fremskudte visitations-ordning, som nu er etableret på Medicinsk Sengeafsnit 2, vil på et senere tidspunkt blive bredt ud på flere afsnit, så kommunens udskrivelseskoordinatorer kommer på alle de afsnit, der udskriver patienter til eget hjem.

- Vores forventning til ordningen er, at vi får skabt nogle endnu bedre relationer på tværs og et større kendskab til hinandens arbejdsområder alt sammen til gavn for patienterne, siger afdelingssygeplejerske Dorthe M. Andersen fra Medicinsk Sengeafsnit 2.

- Samtidig kan det tættere samarbejde bidrage til, at vi får et endnu bedre overblik over patientens udfordringer, og det kan være med til at skabe gennemsigtighed for personalet både i kommunen og på hospitalet. Ofte er vi jo mange sundhedsprofessionelle, som er inde over patientens forløb, siger Dorthe M. Andersen.

Udskrivelseskoordinatorerne er et nyetableret tværfagligt team i Horsens Kommune. To af teamets tre medarbejdere er uddannet fysioterapeuter og den ene sygeplejerske.  De vil indtil videre være at finde på sengeafsnittet tre formiddage om ugen.