thomashanbergsorensen5.jpg

Thomas Hanberg Sørensen er allerede et velkendt ansigt på hospitalet, idet han de seneste to år har bestredet stillingen som projektchef i Byggeri og Anlæg. Han tiltræder stillingen som administrationschef den 1. august 2019 og bliver samtidig en del af afdelingsledelsen på hospitalet.

Thomas begyndte som projektleder på hospitalet tilbage i 2014 og har også erfaringer med sig fra tidligere ansættelser ved bl.a. Skejby Sygehus og herefter Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Med Thomas får hospitalet således en administrationschef med et omfattende domænekendskab og et godt indblik i både hospitalet, administrationen og i Region Midtjylland.

Om valget af Thomas til administrationschefstillingen siger hospitalsledelsen.

- I sin nuværende stilling som projektchef har Thomas demonstreret stærke kompetencer udi at tænke strategisk, helhedsorienteret og dermed hele vejen rundt om opgaverne, ligesom vi allerede kender ham som en stærk procesfacilitator i forbindelse med både hospitalets byggeprojekter og Tilgængeligt Hospital. Vi kender også Thomas som den, der søger dialogen med kolleger, ledelse og samarbejdspartnere med henblik på altid at finde de mest balancerede løsninger.

Netop de kompetencer er særligt vigtige for hospitalets administrationschef, som kommer til at indgå i et tæt samarbejde med både hospitalsledelsen, afdelingsledelserne og Administrationens ledere og medarbejdere.

Thomas tiltræder jobbet som administrationschef den 1. august 2019 i forbindelse med, at Søren Schousboe vender tilbage til byggeorganisationen efter en periode som konstitueret kvalitetschef. I hospitalsledelsen er vi i overvejelser om besættelse af den stilling i byggeorganisationen, der bliver ledig efter Thomas.

Lene Krag er konstitueret administrationschef, indtil Thomas tiltræder administrationschefstillingen.