52991343_1514468232019476_4845264232817623040_o.jpg

Den 28. februar havde ældremedicinsk udskrivelseskoordinator Suzette Brauner Kristensen fra Medicinsk Sengeafsnit 2 fornøjelsen af at 'facetime' med sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Anledningen var ministerens besøg hos Odder Kommune, hvor Ellen Trane Nørby havde ønsket at høre mere om koordinationen af en god patientovergang fra hospital til kommune. I Odder Kommune sikres den gode overgang bl.a. ved hjælp af telemedicinske konferencer arrangeret i et samarbejde mellem kommunens visitatorer og hospitalets personale. Konferencerne gennemføres, når ældremedicinske patienter med mere komplicerede forløb bliver indlagt på hospitalet.

Suzette fortalte ministeren om de mange fordele ved at gennemføre fælles målsamtaler tidligt i patientens forløb.

- For det første deltager både patienten, de pårørende, kommunen og hospitalet i den telemedicinske konference. Det betyder, at alle hører, hvad udfordringerne kan være i forbindelse med udskrivelsen, og hvad vi aftaler, der skal gøres for at hjælpe patienten. Det sikrer både overblik og en helt anden ro, fordi både patienten og de pårørende ved præcist, hvad der kommer til at ske, fortæller Suzette.

- Vi tager altid udgangspunkt i patienten, som selv begynder med at fortælle, hvorfor han/hun er blevet indlagt, og hvad der kan være af udfordringer i at komme hjem igen. Hvis patienten har brug for mere hjælp i hjemmet, så sker visitationen, mens vi taler sammen. Det er også en stor fordel, forklarer Suzette, som typisk har 2-3 målsamtaler om dagen.

Fra hospitalets side deltager både udskrivelseskoordinatoren, terapeuten og lægen i den første del af samtalen. Fra kommunen er både den sygeplejefaglige og terapeutiske visitator med. Konferencen er således både tværfaglig og tværsektoriel.

- Det betyder, at vi har alle kompetencer samlet om patienten, og at vi kan komme omkring både de fysiske, psykiske og sociale aspekter. Alt i alt sikrer formen høj patientinddragelse og tilfredshed blandt både patienter, pårørende og personale, fortalte Suzette.

Flere oplysninger:

Kontakt:
Suzette Brauner Kristensen
Social og sundhedsassistent
Ældremedicinsk udskrivelseskoordinator
Medicinsk sengeafsnit 2
Tlf: 51644236