Hjælp dem, du passer på - patienterne - og bliv vaccineret! Alle hospitalets medarbejdere tilbydes gratis vaccination mod influenza. Vaccinationerne sker lokalt i afdelingerne fra begyndelsen af november og inden jul.

Efteråret er over os, og dermed også den øgede risiko for at få influenza.

Selv vaccinerede ældre og kronisk syge borgere kan risikere at blive syge med influenza. Derfor er det vigtigt, at hospitalets personle bliver vaccineret og dermed mindsker risikoen for, at patienterne under indlæggelse udsættes for influenza. Vi kan i fællesskab øge patientsikkerheden ved at lade os vaccinere.

Alle hospitalets medarbejdere tilbydes derfor gratis vaccine mod influenza - et tilbud, HMU bakker op om og anbefaler, at man benytter sig af af hensyn til patientsikkerheden.

Tilrettelæggelse af det praktiske arbejde varetages fortsat af afdelingsledelserne, som meddeler Hospitalsapoteket det ønskede antal vacciner.

Selve vaccinatioenrne foregår lokalt i afdelingerne fra begyndelsen af november og inden jul. Og for afdelinger uden læger har Medicinsk Afdeling igen i år tilbudt at være behjælpelige. 

For personale der ikke ønsker sig vaccineret af kollega i egen afdeling, har Hospitalsapoteket tilbudt at være behjælpelig. I skal selv rette kontakt på 26124 og aftale nærmere.

Kontakt:

Catrin Reese
Hygiejnesygeplejerske
Tlf. 7822 5048

Anne Bohlbro 
Patientsikkerhedskonsulent
Tlf. 2963 1844