Til efteråret udbyder Region Midtjylland og Aarhus Universitet syv forskellige kurser, der træner forskere og ph.d.-studerende i at kommunikere sundhedsvidenskabelig forskning til andre end fagfæller.

Som forsker er det en stor fordel at være i stand til at formidle sin forskning på en god og forståelig måde. Din forskning skal ses og høres, og det er dit ansvar som forsker, at det kommer til at ske.

Efterårets kurser introducerer til forståelig, fængende og ansvarlig forskningskommunikation og giver konkrete redskaber, der kan bruges i alle kommunikationssammenhænge. Kurserne henvender sig til dig, der gerne vil blive bedre til at kommunikere om eget forskningsfelt til journalister, bevillingsgivere og andre lægmænd.

Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Health, udbyder i samarbejde forskellige kurser i forskningskommunikation, som kommer til at foregå både på Aarhus Universitetshospital, på regionshospitalerne og i regionshuset i Viborg.

Kurserne kommer omkring de kommunikationsopgaver, du har som forsker. Kommunikationsplanlægning, hvordan du bedst præsenterer din forskning, mødet med journalisten, og hvordan du kan bruge de sociale medier aktivt i din forskningskommunikation.

Læs mere om de enkelte kurser i Plan2Learn, hvor du også kan tilmelde dig:

Pressekontakt

Mobilvideo 

Forskningsformidling på sociale medier

Præsentationsteknik

Forskningsformidling på engelsk

Medie- og skærmtræning

Planlægning af forskningskommunikation

Samtlige kurser i efteråret 2019 er gratis for Ph.d.-studerende og koster 350,- for alle andre forskere.

Du kan også læse mere om kurserne på www.forskningskommunikation.rm.dk