11.09.20

JA til kunstig int SVG.png

13 nye signaturprojekter i kommuner og regioner skal bruge kunstig intelligens til at til at lave mere præcise undersøgelser på hospitalerne og styrke klimaindsatsen. Regionshospitalet Horsens står bag et af signaturprojekterne.

Kunstig intelligens bliver i fremtiden en væsentlig del af arbejdet med at løfte velfærden i kommuner og regioner og styrke klimaindsatsen.

Derfor blev regeringen, KL og Danske Regioner i økonomiaftalerne for 2021 enige om at igangsætte 13 nye signaturprojekter, der skal give flere konkrete erfaringer med at bruge kunstig intelligens i den offentlige sektor.

AI til opsporing af kritisk sygdom

Et af de 13 projekter, der nu skal føres ud i livet, er 'Kunstig intelligens til opsporing af kritisk sygdom', som gennemføres på Regionshospitalet Horsens.

Her arbejder man på en algoritme, der kan forudsige akut kritisk sygdom. Algoritmen er trænet på data fra mange tusinde indlæggelser og kan derfor genkende de tidlige tegn på kritiske sygdomme såsom blodforgiftning og akut nyre- og lungesygdom. 

Algortimen er også i stand til at understøtte sine forudsigelser, idet den også leverer de data, der ligger til grund for risikovurderingen. Det gør lægerne i stand til bedre at agere på oplysningen og sikre, at de mest udsatte patienter får den rette behandling i tide.

- Det har stor betydning for både patienter og klinikere, at kritisk sygdom kan opspores på et tidligt tidspunkt. Lægerne kan sikre, at patienterne får den rette behandling hurtigere i forløbet og dermed styrkes mulighederne for bedre oplevelse og færre og følgevirkninger, siger Ulf Hørlyk, ledende overlæge på Akutafdelingen.

Projekt 'Kunstig intelligens til opsporing af kritisk sygdom' er forankret på Regionshospitalet Horsens og forventes gennemført i perioden primo 2021 til ultimo 2022 i samarbejde med Enversion A/S, MTIC og Aarhus Universitet.