Stilladsarbejde.jpg

Med valget af Bytømreren A/S som hovedentreprenør kan Skanderborg Sundhedshus tage hul på en større udvidelse. Det er sundhedshusets tagetage, som skal ombygges for at skabe plads til flere læger og bedre adgangsforhold for handikappede.

Skanderborg Sundhedshus tager i disse dage hul på en større ombygning af husets tagetage.

Ombygningen omfatter etablering af to lægeklinikker og en handikapvenlig elevator-adgang. Derudover skal installationerne ændres, ventilation skal etableres, og taget skal renoveres.

Entreprenørerne er netop gået i gang med at overdække de to fløje, hvor lægeklinikkerne skal etableres. Der er tale om en totaloverdækning for at minimere vejrlige udfordringer under byggeriet som f.eks. sne og regn.

Selve tagkonstruktionerne fjernes i løbet af nogle uger, hvorefter opbygningen af de nye tagetager kan begynde.

Sundhedshusets patienter og personale vil ikke kunne undgå at blive berørt at byggeriet, og derfor vil hospitalets byggeorganisation i uge 49 gennemføre et kort og coronavenligt informationsmøde til husets personale. Formålet er at inddrage og orientere husets  om byggeriet.

Ombygningen af Skanderborg Sundhedshus strækker sig frem til august 2021. Den er bl.a. finansieret af staten med 6,17 mio kr fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse til projekter i Skanderborg Sundhedshus. Resten af ombygningen til i alt 18,3 mio kr betales af Region Midtjylland, Skanderborg Kommune og de to hold læger, som den nye tagetage skal huse.

Skanderborg Sundhedshus huser i forvejen kommunale tilbud, regionale klinikker, socialpsykiatri, tre lægeklinikker, to speciallæger, tandklinik, kiropraktor og fysioterapi, cafe og mødelokaler.