• 15-09-2021

  Hospitalet reducerer fra 13. september og til og med uge 42 midlertidigt i den planlagte stationære operationskapacitet. Det sker for at aflaste presset på sengene i huset og for fortsat at kunne tage imod de ekstraordinært mange akutte patienter, som i øjeblikket henvises til hospitalet. Alle berørte patienter vi få direkte besked.

 • 15-09-2021

  Behovet for vaccinationssteder forventes at blive mindre i dette efterår, eftersom en meget stor andel af befolkningen har fået begge stik. Derfor overgår koordineringen af vaccinationsindsatsen i Horsens, Hedensted og Odder Kommuner her fra hospitalet til Aarhus Universitetshospital.

 • 14-09-2021

  Hvis du som patient har fået udskudt din tid på hospitalet som følge af sygeplejerskestrejken, så er aftalen fortsat udskudt, selvom konflikten er slut.

 • 14-09-2021

  På Sundhed.dk kan du få svar på spørgsmål angående din sundhed eller se, hvem du skal kontakte for at få den rette viden. Du kan både tage stilling til organdonation, se dine laboratoriesvar, søge efter symptomer og meget mere.

 • 26-08-2021

  Livsstilscenter Brædstrup inviterer alle interesserede til åbent hus søndag den 5. september kl. 12-15. Tilmelding er ikke nødvendig.
  Der vil være mulighed for at få en rundvisning og høre tidligere patienter og personalet fortælle om centrets livsstilsforløb og specialiserede genoptræning.

 • 26-08-2021

  Folketinget hastebehandler i øjeblikket et lovforslag, som vil sætte en politisk stopper for den igangværende sygeplejerskekonflikt. Forslaget blev førstebehandlet  torsdag den 26.august og bliver andetbehandlet fredag.

 • 25-08-2021

  Udvidelsen af Skanderborg Sundhedshus har skabt plads til flere praktiserende læger og bedre adgangsforhold for handikappede.

 • 25-08-2021

  Hospitalets Hoved-MEDudvalg (HMU) har netop indsendt et høringssvar til regionen vedrørende det kommende års budget. Heri udtrykker udvalget bekymring for arbejdsmiljøet på hospitalet.

 • 24-08-2021

  Hospitalet slår en stilling op som innovationskonsulent og indleder et samarbejde med Nordic Health Lab.

 • 22-08-2021

  Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens er netop barslet med en digital forløbsguide til gravide. Guiden findes som en app på mobiltelefonen og giver – udover relevant information - også direkte adgang til at skrive sammen med en jordemoder.

 • 18-08-2021

  Region Midtjylland forbereder sig på at skrue ned for vaccinationsindsatsen frem mod den 1. oktober. Indtil da vil det fortsat være nemt lokalt at blive vaccineret mod COVID-19 i fx Odder, Horsens og Hedensted.

 • 18-08-2021

  I efteråret 2021 rykker renoveringen helt ind i den kliniske drift, og der vil løbende være ændringer i forhold til wayfinding på hospitalet for både patienter, pårørende og personale.

 • 18-08-2021

  Hvordan trives du på hospitalet? Hvordan oplever du samarbejdet med dine kolleger? Får du den ledelse du har brug for? Er der nogle arbejdsmiljøforhold vi bør forsøge at forbedre?

 • 05-08-2021

  Fredag den 6. august kl. 10-13 er det muligt at blive vaccineret mod COVID-19 uden forudgående tidsbestilling i Vaccinationscenter Odder.

 • 04-08-2021

  Tirsdag den 3. august og onsdag den 4. august har det været muligt at få en vaccination mod COVID-19 uden tidsbestilling i Hedensted Centret.

 • 04-08-2021

  Livsstilscenter Brædstrup, som tilbyder patienter livsstilsforløb og specialiseret genoptræning, slår dørene op for alle interesserede søndag den 5. september 2021 i tidsrummet kl. 12.00-15.00.

 • 24-06-2021

  Patienter, der bliver berørt af sygeplejerskernes strejke, får direkte besked. 

 • 23-06-2021

  Hospitalets køkken planlægger i løbet af august at tage et nyt modul i brug. Det betyder, at der fremadrettet vil ske en tilfældig stikprøvekontrol af kvitteringerne for den betalte mad.

 • 23-06-2021

  Det mest bæredygtige er at vælge kopper, bestik og glas, der kan vaskes op og bruges flere gange, men nu bliver engangsservicen lidt mere CO2-venlig.

 • 23-06-2021

  Horsens Kommune har fået en ny direktør for velfærds- og sundhedsområdet, den 38-årige Jes Svenninggaard. Den 21. juni besøgte han hospitalet for at høre mere om samarbejdet og snitfladerne imellem kommune og hospital.

 • 23-06-2021

  Omkring 80 medarbejdere fra Region Midtjylland var samlet i Horsens – såvel fysisk som virtuelt - for at inspirere og dele erfaringer inden for bæredygtigheds-indsatsen.

 • 18-06-2021

  På hospitalet har vi et stort behov for veluddannede og engagerede serviceassistenter. Derfor bliver alle fastansatte servicemedarbejdere nu tilbudt en uddannelse til hospitalsserviceassistent.

 • 15-06-2021

  Det er serviceassistenternes opgave at gøre rent på kontorer og i personalestuer. Men god rengøring forudsætter, at servicepersonalet har fri og uhindret adgang til overflader. Er dit kontor så ryddeligt, at det også er rengøringsparat?

 • 04-06-2021

  Det er nu to år siden, at Medicinsk Afdeling etablerede et dagafsnit, hvor patienterne møder ind til behandling og går hjem igen den samme dag. Patienterne er meget tilfredse med ordningen.

 • 27-05-2021

  Naja Bisgaard Krogh er ansat som ny hospitalspræst med særligt fokus på gravide, barslende og par i fertilitetsbehandling. Sammen med hospitalspræst Annette Vinter Hedensted tilbyder hun samtaler om det, som kan være svært.

 • 25-05-2021

  Service og Teknik har gennemført en intern kvalitetskontrol af rengøringen på hospitalet. Resultatet var en generel godkendelse af rengøringsstandarden i både de patientnære og ikke patientnære områder. Enkelte punkter skal have ekstra fokus.

 • 25-05-2021

  Hospitalets HMU (HovedMEDudvalg) har fået en række nye medlemmer på både medarbejder- og ledersiden. Det nykonstituerede udvalg trådte for første gang sammen i april.

 • 21-05-2021

  På Regionshospitalet Horsens arbejder uddannelseslægerne systematisk og modelbaseret med de forandringsområder, som de identificerer på det årlige tre-timers møde. I det forgangne år har fokus været på at optimere 'psykologisk sikkerhed'.

 • 20-05-2021

  Vi gennemgår en af de sværeste perioder under renoveringen af hospitalet både i forhold til støjgener og flowet for både patienter, personale og varer. Vi er i gang med tre store renoveringsprojekter på én gang, hvilket betyder, at store dele af hospitalets kerne er berørt af byggeriet.

 • 19-05-2021

  Forligsmanden har fremsat et mæglingsforslag til løsning af konflikt.

 • 07-05-2021

  Den 6. maj fejrede Kirurgi og Bedøvelse, Operation og Intensiv i regi af Sikkert OP Flow resultatet af et godt samarbejde på tværs. Samarbejdet har resulteret i et bedre forløb for patienter, som skal have gennemført en skopi i generel anæstesi.

 • 05-05-2021

  Et helt nyt musikprojekt skal skabe nærvær, livsglæde, håb og fællesskab blandt udsatte borgere og patienter.  Patienter på hospitalets Dialyseklinik har derfor fornøjelsen af levende musik på stuerne hver torsdag de næste uger frem.

 • 04-05-2021

  Patienter, der bliver berørt af mulig strejke, får direkte besked.

 • 03-05-2021

  Louise Duedahl ansættes som overradiograf for Røntgen og Skanning med virkning fra d. 12. maj 2021.

 • 27-04-2021

  Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede 15. april 2021 de midlertidige besøgsrestriktioner på Region Midtjyllands hospitaler. Det betyder, at antallet af besøgende ikke længere er begrænset til den samme nærmeste pårørende. 

 • 27-04-2021

  Det står nu klart, hvordan de nye og skærpede kriterier for vaccination af personale skal foldes ud i praksis. I alt 2052 ansatte i Region Midtjylland vil fra uge 17 – 20 blive inviteret til vaccination med første stik. Efter uge 20 forventes alt overvejende ny-vaccination at foregå efter alder.

 • 24-04-2021

  Regionshospitalet Horsens arbejder på at øge antallet af henvisninger til de kommunale rygestoptilbud. Rygning er nemlig den mest betydende enkeltstående årsag til sygdom i Danmark og resulterer i ca. 250.000 ekstra indlæggelser om året.

 • 24-04-2021

  De store renoveringsprojekter på hospitalet skrider planmæssigt fremad. Bl.a. er vi nu halvvejs igennem Etape 2 i højhuset og er gået igang med nedbrydningsarbejdet på Plan 4.

 • 23-04-2021

  Sygeplejerskernes fagforening Dansk Sygeplejeråd og radiografernes fagforening Radiograf Rådet har varslet konflikt for udvalgte medlemmer. På Regionshospitalet Horsens er sygeplejersker fra Dagkirurgien udtaget til konflikt fra 21. maj, hvis der ikke er opnået et nyt forhandlingsresultat forinden.

 • 19-04-2021

  Det er fremover igen muligt for patienter og pårørende at købe mad i hospitalets kantine. Antallet af siddepladser er dog fortsat begrænsede, hvorfor pårørende, som henter mad i kantinen, anbefales at nyde den i hospitalets forhal.

 • 15-04-2021

  Torsdag den 15. april ændres tilkørselsforholdene til Testcenter Horsens på Langmarksvej 61 i Horsens.

 • 14-04-2021

  Hospitalets kiosk i forhallen skal renoveres, og derfor vil den være lukket fra og med fredag d. 16. april og et stykke tid ind i maj måned. Der vil fortsat være mulighed for at købe drikkevarer og snacks i hospitalets automater.

 • 14-04-2021

  Sekretærerne i Ortopædkirurgi har siden COVID-19 epidemiens udbrud skiftedes til at arbejde hjemmefra. Det har ført til større arbejdsglæde, ligesom sekretærgruppen er kommet helt i bund med skriveopgaver, bookinger og visitationer.

 • 01-04-2021

  Region Midtjylland har lanceret et nyt datastøttecenter under navnet ’CONNECT – Center for kliniske og genomiske data’. Her kan du som kliniker eller forsker i Region Midtjylland få rådgivning om anvendelse af sundhedsdata til forskning inden for personlig medicin.

 • 31-03-2021

  Regionshospitalet Horsens har igennem flere måneder løbende udarbejdet prognoser for, hvor mange indlagte corona-patienter, hospitalerne i Region Midtjylland kan forvente inden for de næste 14 dage. Målet er at forudsige behovet for medicinske og intensive sengepladser, så der skabes plads til alle corona-patieenter med behov for indlæggelse.

 • 25-03-2021

  Med henblik på at understøtte de mere bæredygtige transportformer har hospitalet fået installeret ladestandere på p-pladsen på Prip Buus Vej. Standerne kan mod betaling benyttes af alle interesserede til ladning af el- og hybridbiler.

 • 25-03-2021

  Rikke Møller Jensen ansættes som ledende terapeut for Fysio- og Ergoterapien, Ernæringsklinikken samt Livsstilscenter Brædstrup med virkning fra den 20. april 2021. Hun overtager posten efter ledende terapeut Lene Lange.

 • 24-03-2021

  Sundhedsstyrelsen forlænger pauseringen af vaccinationer mod COVID-19 med vaccinen fra AstraZeneca i yderligere tre uger til og med uge 15.

 • 24-03-2021

  På hospitalet har vi hurtigt og effektivt løst en udfordring med at finde alternativer til tilbagekaldte infusionssæt.

 • 22-03-2021

  Ortopædkirurgisk Sengeafsnit er netop flyttet ind i helt nyrenoverede omgivelser på plan 6 i højhuset. Her ligger patienterne nu på nye 1- og 2 sengsstuer med eget bad og toilet, og personalet har fået adgang til flere arbejdsrum.

 • 22-03-2021

  Bente Jonassen blev for et halvt år siden ansat i en delestilling mellem Hospitalsapoteket i Region Midtjylland og hospitalets Forsyningsenhed. Samarbejdet er kommet rigtig godt fra start.

 • 22-03-2021

  Hospitalets køkken har netop skudt en indsats for mere sund og klimavenlig mad i gang. Indsatsen baserer sig på de nye kostråd, som køkkenet følger i madlavningen til både patienter og personale.

 • 19-03-2021

  Nu kan du indstille en kollega, en afdeling eller dig selv til Initiativprisen eller Smartprisen 2021.

 • 19-03-2021

  Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler 2021 er nu åben for ansøgninger. I 2020 fik hospitalet godkendt fem ansøgninger og dermed midler til at arbejde med bæredygtighed.

 • 17-03-2021

  Gravide og fødende kvinder giver deres forløb på Regionshospitalet Horsens et meget positivt skudsmål i den nye landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser LUP 2020.

 • 16-03-2021

  Anvendelse af sundhedsdata og ny teknologi kan blive afgørende for at sætte tidligere ind med det rette behandlingsforløb og bedst muligt udnytte hospitalets ressourcer.

 • 15-03-2021

  Patienterne er godt tilfredse, når de får foretaget røntgenundersøgelser og skanninger på enten Regionshospitalet Horsens eller i Skanderborg Sundhedshus. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse gennemført blandt patienter og pårørende.

 • 11-03-2021

  For at sikre at ingen vacciner spildes, åbner alle vaccinesteder i Region Midtjylland nu ventelister til rest-vacciner. Det gælder også Vaccinationscenter Horsens og de to vaccinationssteder i Odder og Hedensted. 

 • 05-03-2021

  Overlæge i hospitalets medicinske afdeling, Anne Lene Riis, er blevet udpeget af de Lægevidenskabelige Selskaber som nyt medlem af det nationale medicinråd.

 • 26-02-2021

  Hedensted og Odder får i uge 9 hver sit nye COVID-19 vaccinationssted, som åbner under ledelse af Regionshospitalet Horsens. Der kommer løbende nye tider til booking for de, som har fået en invitation til vaccination, efterhånden som vaccinerne ankommer.

 • 26-02-2021

  Overradiograf Birgitte Skinner-Larsen har valgt at gå på efterløn med udgangen af juni. Birgitte ønsker mere tid sammen med familien, som tæller både børn og børnebørn bosiddende i Horsens.

 • 25-02-2021

  Tre af hospitalets afsnit har arbejdet sig helt til tops i Dagens Medicins opgørelse over de afdelinger, som tilbyder patienterne den bedste behandling i Danmark.

 • 25-02-2021

  Alle hospitalets afdelinger er repræsenteret i den nye hygiejnekomite, som skal understøtte arbejdet med at forebygge og følge hospitalserhvervede infektioner.

 • 18-02-2021

  Fra 24. januar 2021 skulle patienterne have fået mulighed for at se navn, titel og afdeling på alle, som har slået op i deres journal i MidtEPJ. Denne ændring på Sundhed.dk er udsat indtil videre.

 • 17-02-2021

  På Regionshospitalet Horsens tilbydes et 12-ugers teletræningsforløb, hvor patienterne kobler virtuelt sig på træningen hjemmefra.

 • 16-02-2021

  Tre ud af fire interventioner i overgangen mellem hospital og patientens eget hjem er med til at forebygge genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter. Effekten varierer dog over tid. Det viser et nyt studie publiceret i det internationale tidsskrift BMJ Open.

 • 11-02-2021

  Knap fire måneder efter byggestart er udvidelsen af Skanderborg Sundhedshus nået så langt, at håndværkerne kan fejre rejsegilde. Det sker torsdag den 11. februar.

 • 09-02-2021

  Vi er fortsat i fuld gang med renoveringen af Højhuset, Akutafdelingen og Bygning 6 (Køkken/Kantine, Fællesambulatoriet samt Røntgen og Skanning).

 • 30-01-2021

  For at gøre det lettere for ældre at tage imod re-vaccination mod COVID-19, tilbyder Region Midtjylland og regionens kommuner nu midlertidig vaccination i kommunerne.

 • 28-01-2021

  Mette Ringved bliver oversygeplejerske på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens, den 1. marts.

 • 27-01-2021

  Den regionale strategi for bæredygtighed er netop blevet politisk godkendt, og hospitalerne skal i løbet af foråret færdiggøre lokale handleplaner for udmøntningen af de meget ambitiøse målsætninger. Læs om de tiltag, vi arbejder med på hospitalet.

 • 26-01-2021

  I begyndelsen af januar åbnede Vaccinationscenter Horsens på Fuglevangsvej i Horsens. Her vaccineres borgere i den rækkefølge, som myndighederne har fastlagt.

 • 26-01-2021

  Ortopædkirurgisk klinik er flyttet tilbage til sin oprindelige placering. Samtidig skrider renoveringen af bygning 6 med Røntgen og Skanning og Fællesambulatoriet (A3) planmæssigt fremad.

 • 26-01-2021

  Ansatte med patientkontakt på hospitalerne tilbydes fra uge fem COVID-19-test en gang om ugen. Øvrige medarbejdere, der har funktioner, der kræver fysisk fremmøde på arbejdspladsen, opfordres også til at lade sig teste ugentligt.

 • 21-01-2021

  Ledende terapeut Lene Bastrup Lange har opsagt sin stilling med udgangen af april 2021. Lene ønsker at prioritere mere tid med familien og til sine mange interesser, som bl.a. omfatter yoga, vandring og bjergbestigning.

 • 06-01-2021

  Region Midtjyllands syv vaccinationscentre i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro bliver nu taget i brug for de første sårbare, visiterede borgere. 

 • 05-01-2021

  Der kom 2.260 små piger og drenge til verden i hospitalets optageområde, dvs. Skanderborg, Odder, Horsens og Hedensted i løbet af 2020.

 • 01-01-2021

  Hvert år i januar plejer vi at samle alle nye ledere ansat i det forgangne år til et fællesbillede. Det kan desværre ikke lade sig gøre i år grundet corona.

  I stedet præsenterer vi de nye ledere her én for én.

 • 01-01-2021

  Personalet i Hospitalskøkkenet har under COVID-19, ligesom hospitalets øvrige ansatte, måtte indstille sig på en ny hverdag og gentænke mulighederne for fortsat at have fokus på patienternes forplejning og betjening af hospitalets mange ansatte.

 • 01-01-2021

  Har du fået en god idé til sundhedsinnovation, så har du mulighed for at søge om mikrofinansiering på op til 100.000 kr. fra Sundhedsinnovationspuljen 2021.