baredygtighedspulje.png

Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler 2021 er nu åben for ansøgninger. I 2020 fik hospitalet godkendt fem ansøgninger og dermed midler til at arbejde med bæredygtighed.

Det er nu muligt igen at søge om støtte til bæredygtige projekter i den kliniske hverdag.

I 2021 støtter puljen projekter, der kan nedsætte forbruget af varer i den kliniske hverdag. På den måde bidrager puljen til at gøre noget ved det område, der efterlader det største CO2-aftryk for koncernen Region Midtjylland.

'Puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler' tilbyder midler (op til 100.000 kr.) til at igangsætte projekter lokalt på afsnit, afdelinger, hospitaler eller på tværs af flere enheder og aktører, som undersøger og afprøver nye måder, der gør det muligt at reducere forbruget på hospitalerne, psykiatri eller socialområdet.

Ansøgningsfristen er den 26. april 2021, og projektet skal gennemføres inden udgangen af 2021.

I er velkomne til at kontakte mig eller Maria Gaden, Center for Bæredygtige Hospitaler, for sparring til udvikling af jeres ideer og til hjælp med ansøgningen.