Sundhedsstyrelsen forlænger pauseringen af vaccinationer mod COVID-19 med vaccinen fra AstraZeneca i yderligere tre uger til og med uge 15.

Vaccinen mod COVID-19 fra AstraZeneca, som er den vaccine, der især er blevet tilbudt medarbejdere med patientkontakt på hospitalerne og socialområdet, sættes på pause yderligere tre uger til og med uge 15.

Sundhedsstyrelsen satte ud fra et forsigtighedsprincip vaccinen fra Astra Zeneca på pause den 11. marts 2021 efter indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper, fald i antal blodplader og blødning hos personer, der havde fået vaccinen.

Nu forlænges pausen yderligere, så sundhedsmyndighederne kan undersøge vaccinen og dens eventuelle sammenhæng med ovenstående yderligere.

Sundhedsstyrelsen træffer beslutning vedrørende brugen af COVID-19 vaccine fra AstraZeneca i Danmark i uge 15.

Sundhedsstyrelsen oplyser i en pressemeddelelse, at "alle der har booket en tid til 1. eller 2. stik med AstraZeneca-vaccinen, vil få deres booking aflyst. Personer, der er inviteret til et vaccinationsforløb med AstraZeneca og som uden en pausering ville kunne have modtaget en vaccination i de kommende uger, får påbegyndelsen af deres vaccinationsforløb yderligere udskudt."

I forhold til medarbejdere, der allerede har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen og afventer andet stik, så oplyser Lægemiddelstyrelsen på styrelsens temaside om vaccinen fra AstraZeneca under spørgsmål/svar, "at man anbefaler, at der går op til 4 - 12 uger mellem de to vaccinationer med AstraZenecas COVID-19-vaccine, og selv hvis man overskrider dette interval, vil det ikke medføre, at vaccinationen ikke længere er effektiv. Derfor kan man roligt afvente afklaring af de nuværende undersøgelser."

Se Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse.

Se Lægemiddelstyrelsens info og spørgsmål/svar om vaccinen fra AstraZeneca.