12.10.21

 

Overbelægning på alle afdelinger førte mandag den 11. oktober til en beredskabssituation på hospitalet. Beredskabet aktiveres ved hændelser som fx massiv overbelægning (crowding), hvor den daglige drift er truet og ikke kan håndteres med de tilstedeværende ressourcer.

Mandag den 11. oktober var hospitalets beredskabsplan aktiveret i timerne imellem kl. 14.45 og 17.15.

Beredskabet blev aktiveret på baggrund af overbelægning på alle hospitalets afdelinger, herunder på hospitalets akutafdeling.

Beredskabssituationen betød, at mange medarbejdere blev bedt om at blive på arbejde i de sene eftermiddags- og aftentimer. Det var takket være disse medarbejderes ekstra indsats, at situationen blev håndteret, og de mange patienter fik den nødvendige hjælp.

Samtidig fik hospitalet hjælp fra de øvrige hospitaler, hvilket også var med til at normalisere situationen.

Beredskabet blev afblæst igen samme dag kl. 17.15. 

Fakta om hospitalets beredskab:

  • Hospitalets går i beredskab ved hændelser, som truer den daglige drift og ikke kan håndteres med de forhåndenværende ressourcer.
  • Når beredskabet aktiveres, definerer beredskabsplanen præcist, hvordan hospitalet kan tilvejebringe de nødvendige ressourcer, kompetencer, pladser og rammer til at varetage hospitalets kerneopgave – at behandle patienter og redde liv.
  • Beredskabsplanen definerer samtidig de fire typer af hændelser, som kan føre til aktivering af beredskabet: Storulykker og crowding, forsyningssvigt, CBRNE samt brand, trusler og evakuering.