31.02.21

Regionshospitalet Horsens har igennem flere måneder løbende udarbejdet prognoser for, hvor mange indlagte corona-patienter, hospitalerne i Region Midtjylland kan forvente inden for de næste 14 dage. Målet er at forudsige behovet for medicinske og intensive sengepladser, så der skabes plads til alle corona-patieenter med behov for indlæggelse.

Prognoserne for antallet af indlagte patienter med COVID-19 bliver brugt i den løbende koordinering af sengekapacitet og –fordeling på hospitalerne i Region Midtjylland. 

- Når vi kan forudse spidsbelastninger på hospitalerne med dages varsel, så har vi også mulighed for i højere grad at forebygge overbelastning. Viden om udviklingen giver nemlig mulighed for at øge sengekapaciteten lokalt og regionalt eller at yde hjælp til de mest belastede hospitaler i Region Midtjylland, forklarer afdelingslæge Ulrick Skipper Espelund fra Regionshospitalet Horsens.

- Det har ligeledes værdi at kunne forudse, hvornår antallet af indlagte falder igen, så hospitalerne hurtigst muligt kan genoptage de opgaver, der har været udskudt på grund af corona.

Prognoserne beregnes i en simulationsmodel, der kombinerer viden om tidligere COVID-19 indlæggelsesforløb med data fra de mange tests, som gennemføres på daglig basis. Modellen er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet.

- Gennem analyser af Region Midtjyllands databaser har vi kunnet beskrive de typiske indlæggelsesforløb for patienter med corona. Vi kan se, hvilke patienter, der typisk bliver indlagt, hvem der får brug for intensiv behandling og hvor længe patienterne er indlagt. Samtidig får vi information om alder, køn og bopæl på de borgere, der podes positive for corona. Det hele er kombineret i en statistisk model, en såkaldt simulationsmodel, der kan levere prognoser for antallet af indlagte patienter flere dage i forvejen, forklarer Ulrick Skipper Espelund.

Prognose-værktøjet leverer dagligt et estimat for det forventede antal indlagte patienter på både de medicinske afdelinger og på intensiv. Værktøjet bruges fast af krisestaben i Region Midtjylland, og flere andre regioner har tilkendegivet deres interesse i modellen udviklet i Horsens.