23.04.21

Sygeplejerskernes fagforening Dansk Sygeplejeråd og radiografernes fagforening Radiograf Rådet har varslet konflikt for udvalgte medlemmer. På Regionshospitalet Horsens er sygeplejersker fra Dagkirurgien udtaget til konflikt fra 21. maj, hvis der ikke er opnået et nyt forhandlingsresultat forinden.

Danske Regioner har modtaget et konfliktvarsel fra Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet, der varsler strejke og blokade fra døgnets begyndelse fredag den 21. maj 2021.

Her på Regionshospitalet Horsens har Dansk Sygeplejeråd udtaget sygeplejersker på Dagkirurgien til konflikt. Der er ikke udtaget radiografer.

Konfliktvarslet betyder, at Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland forbereder forhandling af nødberedskab.

Nødberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet fortsat tager hånd om borgerne, så alle livsvigtige og førlighedstruende opgaver vil blive løst, og akut sygdom, herunder kræft, fortsat vil blive behandlet, hvis en konflikt skulle blive til virkelighed.