27.10.21

Regionshospitalet Horsens skal reetablere en del af Akutafdelingen med særligt fokus på bæredygtighed, indeklima og genanvendelse.  Regionsrådet har netop bevilliget 29,1 mio. kr. til det samlede projekt.

Et af de mange bygge- og renoveringsprojekter på Regionshospitalet Horsens skal gennemføres efter den frivillige bæredygtighedsklasse. Det har Regionsrådet netop vedtaget og samtidig bevilliget midler til.

Det er en mindre del af hospitalets akutafdeling, som skal genopføres efter de nye standarder. Bygningerne viste sig under det indledende renoveringsarbejde i efteråret 2020 at være i en noget dårligere stand end forventet. En grundig analyse har siden fastslået, at den bedste løsning var at rive bygningerne ned og opføre dem på ny.

Reetableringen skal nu bruges til – i mindre skala – at bygge nyt med et særligt fokus på bæredygtighed i et bredt perspektiv. Projektet kommer derfor både til at omfatte byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt genbrug og genanvendelse, og der skal ses på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold.

Erfaringerne forventes brugt i fremtidige byggeprojekter i Region Midtjylland.

Tidsplanen holdes

At renoveringen af Akutafdelingens kerne har vist sig mere omfattende end forventet har ikke ført til forsinkelser i den samlede plan for, hvordan Regionshospitalet Horsens føres op til nutidige standarder.

I højhuset og hospitalets midte med bl.a. røntgen og skanning skrider byggeprojekterne fortsat planmæssigt frem, og i Akutafdelingen har entreprenører og håndværkere taget fat på nogle af de øvrige byggeprojekter, som allerede var planlagte. Sideløbende har hospitalets byggeorganisation arbejdet med projektering af den nye etape. 

Den del af Akutafdelingen, som nu skal genopføres med særligt fokus på bæredygtighed, kommer bl.a. til at indeholde klinikrum, hvilestue og kontorer. Byggeprojektet forventes færdigt i slutningen af 2022.

Fremtidens akuthospital

Regionshospitalet Horsens gennemgår i øjeblikket en lang række bygge- og moderniseringsprojekter, som tilsammen skal sikre optimale rammer for et stort og tidssvarende akuthospital, hvor patienterne ankommer og behandles døgnet rundt.

Samtidig vil byggeriet skabe bedre fysiske og faglige rammer for hospitalets mange medarbejdere.

Ombygningen af hospitalet er berammet til at vare til udgangen af 2025.