Vi gennemgår en af de sværeste perioder under renoveringen af hospitalet både i forhold til støjgener og flowet for både patienter, personale og varer. Vi er i gang med tre store renoveringsprojekter på én gang, hvilket betyder, at store dele af hospitalets kerne er berørt af byggeriet.

Lige nu bliver der foretaget tung nedbrydning på plan 3 og 4 i højhuset. Samtidig renoveres sengestuerne på gang 2 i Akutafdelingen. I A3 (fællesambulatoriet) bliver man ligeledes påvirket af byggeriet, da både den østlige facade og sydlige gang renoveres.

Du kan se, hvorfor vi støjer i den nyeste film af byggeriet nederst på siden. I filmen kan du blandt andet se den nye nedbrydningsrobot, der gør, at nedbrydningen i højhuset foregår hurtigere og mindre støjende end i den tidligere etape.

Vi er klar over, at larmen – særligt i højhuset – er voldsom og en belastning for både patienter og personale. Støjmålinger viser, at larmen ikke overstiger rammerne i arbejdsmiljølovgivningen, men der er ingen tvivl om, at det er en stor udfordring.

Byggeorganisationen arbejder intensivt for at begrænse støjgenerne mest muligt – forudsætningerne taget i betragtning. Vi har et nært samarbejde med de udpegede støjkoordinatorer, hvor vi blandt andet løbende giver detaljeret information om støjen og tilbyder høreværn/ørepropper. Se oversigt over alle vores støjtiltag. Vi stiller altid gerne op til dialog med personale og ledelser.

Den gennemgribende renoveringen af hospitalets kerne udfordrer ligeledes flowet for både patienter, personale og varer. I begyndelsen af marts blev hovedkorridoren hen over forhallen lukket (samt broen ved traumestuerne fra Akutafdelingen til COP), og vil forblive lukket indtil ultimo 2021. I begyndelsen af maj lukkede vi gangen gennem A3 (fællesambulatoriet), og denne vil være lukket frem til uge 25. Dette udfordrer flowet mellem den sydligste del af hospitalet og resten af hospitalet.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.