22.06.21

OverfladerengøringF.jpg

Det er serviceassistenternes opgave at gøre rent på kontorer og i personalestuer. Men god rengøring forudsætter, at servicepersonalet har fri og uhindret adgang til overflader. Er dit kontor så ryddeligt, at det også er rengøringsparat?

Ifølge de nyeste infektionshygiejniske retningslinjer er oprydning en forudsætning for udførelsen af rengøring.

Det ved vi godt, men indimellem indhentes vi nok alle af hverdagen, hvor vi ikke får ryddet tilstrækkeligt op på skrivebordet eller på gulvet.

Lidt oprydning forud for besøget af serviceassistenten giver imidlertid et meget bedre resultat. Der bliver simpelthen mere rent.

- Når servicepersonalet har fri og uhindret adgang til de overflader, som skal rengøres, så har vi mulighed for at gennemføre rengøringen i henhold til de aftalte hygiejne- og kvalitetsprofiler, siger Kristina Green Lauridsen, som er udviklings- og kvalitetskoordinator i Service og Teknik.

- Det er i jo alles interesse, at vi holder en vis standard, når det gælder rengøring. Vi ved også, at det påvirker både patienters og kollegers adfærd positivt, når der er ryddet op siger Kristina.

Alle medarbejdere forudsættes at tage del i ansvaret for oprydningen. Det vil sige, at man rydder op på skrivebord, reoler og gulve, så de bliver fri til rengøring.

- Vi kan kun anbefale, at man som medarbejder holder øje med, hvornår man får gjort rent på kontoret. Det giver mulighed for at rydde op i tiden op til, siger Kristina.

Hospitalet har netop fået lavet et internt kvalitetstjek af rengøringen - læs om resultaterne.

Kontakt:

Kristina Green Lauridsen
Udviklings- og kvalitetskonsulent
Tlf. 784 27403/24995754
kristlur@rm.dk