14.04.2021

forskerens-rejse.pngRegion Midtjylland har lanceret et nyt datastøttecenter under navnet ’CONNECT – Center for kliniske og genomiske data’. Her kan du som kliniker eller forsker i Region Midtjylland få rådgivning om anvendelse af sundhedsdata til forskning inden for personlig medicin.

10 timers gratis rådgivning
I CONNECT arbejder man med en bred definition af personlig medicin, og ønsket er at bringe alle sundhedsdata i spil – det være sig de nationale såvel som de regionale data. At arbejde med sundhedsdata – herunder også genomiske data – kan dog være meget komplekst, og derfor tilbyder CONNECT 10 timers gratis rådgivning til dit forskningsprojekt.

I CONNECT kan du få rådgivning på netop det step i forskningsprocessen, hvor du er gået i stå. Det kan fx være hjælp til:

  • Omsætning af idé/problemstilling til forskningsspørgsmål og hypoteser
  • Udarbejdelse af forskningsplan, herunder metodevalg, studiedesign og budget
  • Opstilling af protokol
  • Indhentning af godkendelser hos relevante databaser og biobanker, videnskabsetisk komité samt anmeldelse til datafortegnelser mv.
  • Indhentning, sammenkobling og analyse af data
  • Klinisk fortolkning af data
  • Afrapportering af resultater
  • Juridisk bistand.

Netværk på tværs af fagmiljøer
CONNECT tager udgangspunkt i et samarbejde mellem Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Molekylær Medicinsk Afdeling og Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Som navnet antyder, er et af nøgleordene i CONNECT dog ’netværk’. Det betyder, at CONNECT bygger bro til andre fagmiljøer på Aarhus Universitet og i Region Midtjylland; fx Juridisk Kontor og BI-kontoret (Business Intelligence) i It-afdelingen. Forskningsmæssigt ligger der et videnspotentiale gemt i regionens store og velkonsoliderede BI-setup, som man i dette samarbejde kan få hjælp og rådgivning til. Samarbejdet sikrer, at det er de helt rette fagpersoner, som rådgiver i de konkrete projekter. CONNECT udgør således én samlet indgang for klinikere og forskere, som søger rådgivning om anvendelsen af sundhedsdata til forskning i personlig medicin.

Sådan får du rådgivning
For at kunne få rådgivning i CONNECT skal du være ansat i Region Midtjylland eller på Aarhus Universitet. Kontakt CONNECT på connect@rm.dk, hvor du kort beskriver dit projekt samt den problemstilling, du ønsker rådgivning til. Herefter bliver du tilbudt et møde med en af specialisterne, for at afklare, hvordan CONNECT bedst hjælper dig videre med dit projekt. Du kan også læse mere på www.connect.auh.dk.