20.06.21

Nanna2LILLE.jpgNanna Mortensen er en af de serviceassistenter, som har taget uddannelsen til hospitalsserviceassistent for ganske nylig.

På hospitalet har vi et stort behov for veluddannede og engagerede serviceassistenter. Derfor bliver alle fastansatte servicemedarbejdere nu tilbudt en uddannelse til hospitalsserviceassistent.

Fremover vil alle serviceassistenter, som har været fastansat i mere end to år, have en uddannelse til hospitalsserviceassistent. Ellers vil de være på vej til at tage en.

Service og Teknik vil nemlig fremover tilbyde uddannelsen til alle nyansatte allerede ved ansættelsessamtalen. Samtidig bliver alle nuværende serviceassistenter tilbudt uddannelsen, medmindre de har den i forvejen.

- Jeg er meget glad for, at vi har fået sat et endnu større fokus på at uddanne hospitalets serviceassistenter. Uddannelse er en vigtig brik i forhold til at sikre kvalitet i arbejdet og trivsel blandt vores medarbejdere, siger servicechef Torben Brix Mortensen.

Ifølge servicechefen så giver uddannelsen til hospitalsserviceassistent ikke blot medarbejderne en bred indgang til faget. Den er også med til at gøre serviceassistenterne til nogle endnu vigtigere medspillere på hospitalet, hvor det handler om skabe nogle gode rammer for patienter, pårørende og kollegerne.

Erfarne medarbejdere kan også lære nyt

En af de medarbejdere, som netop har gennemført uddannelsen, er serviceassistent Nanna Mortensen.

- Selv om jeg har været ansat på hospitalet igennem syv år, så synes jeg alligevel, at jeg lærte meget bl.a. om ergonomi, altså hvordan man varetager arbejdsopgaverne mest hensigtsmæssigt. Det havde jeg ikke fokus på tidligere. I dag er jeg meget mere opmærksom på fx at bruge min ben i stedet for armene, når jeg skal løfte noget, forklarer Nanna Mortensen.

- Skiftene mellem praktik på hospitalet og skoleopholdene fungerede rigtig godt og gav en god vekselvirkning i forløbet. Praktikken kan måske komme til at ligne dagligdagen, når den foregår på hospitalet, hvor man i forvejen er ansat. Men idet jeg kom rundt på andre afdelinger end der, hvor jeg normalt har arbejdet, så lærte jeg også noget nyt i den periode, forklarer Nanna.

Sådan foregår det

Uddannelsesforløbet begynder efter to års ansættelse på hospitalet. Her kommer servicemedarbejderen til en kompetencevurdering på Aarhus Tech, hvorefter længden på uddannelsen bliver fastlagt ud fra tidligere uddannelse og erhvervserfaring.

Undervejs supplerer skoleundervisning og praktik hinanden med fokus på de tre hovedfunktioner rengøring, patienttransport og forflytning samt madhåndtering.

På hospitalet tilrettelægges praktikkerne, så serviceassistenterne i praktikperioderne videreudvikler færdigheder fra skoleperioden.