22.08.21

Line og Thea (2).jpgLine og Thea fra Kvindesygdomme og Fødsler

Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens er netop barslet med en digital forløbsguide til gravide. Guiden findes som en app på mobiltelefonen og giver – udover relevant information - også direkte adgang til at skrive sammen med en jordemoder.

'Ha' din jordemoder med i lommen'.

Sådan er Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens i gang med at introducere en ny digital patientguide til gravide, når de kommer til nakkefoldsscanning på hospitalet.

Med app'en på mobilen modtager den gravide al relevant information i forhold til det tidspunkt i forløbet, hvor den gravide er. Fx er information om plukkeveer relevant for kvinder, som er gravide i uge 28, og derfor vil den gravide modtage lige netop denne information som en pop-up besked i uge 28.

- Vi har udviklet et basisforløb, som alle gravide kan have glæde af. Når kvinderne har været til deres første svangreundersøgelse hos en jordemoder i uge 16-18, så kommer de først til jordemoder igen i uge 28. I mellemtiden bliver de set af deres egen praktiserende læge. I den periode kan der nemt opstå tvivl og spørgsmål, som ikke vedrører noget akut, men som de gravide gerne vil have afklaret og svar på. Det giver den digitale forløbsguide gode muligheder for, fortæller jordemoder Line Brøchner Halborg, som har været primus motor i udviklingen af den digitale forløbsguide til gravide i Horsens.

- Når vi skubber information ud til den gravide på relevante tidspunkter, så har hun bedre mulighed for at forberede sig til f.eks. et jordemoderbesøg, og det kan komme til at handle mere om de ting, den gravide har på hjerte, end om at gennemgå standardinformationerne. Vi højner således kvaliteten, ligesom den gravide i højere grad kan blive involveret i sit eget forløb, forklarer Line og pointerer, at den digitale forløbsguide udelukkende er et ekstra tilvalg. Ønsker den gravide ikke at bruge app'en, så har hun fortsat adgang til alle informationer ad andre kanaler.

Guiden giver overblik og tryghed

Den nye guide giver udover en række informationer også overblik over den gravides aftaler og mulighed for at sende og modtage beskeder med og til en jordemoder. Kontakten til fødestedet er således ikke begrænset af tid og sted i samme grad som tidligere.

- Forløbsguiden er en mere aktuel og nutidig form for vidensformidling og kommunikation imellem den gravide og os som fødested Den gravide kan sende sine spørgsmål afsted døgnet rundt, og jordemødrene svarer så, som det passer ind i deres øvrige arbejde. Har den gravide f.eks. sendt en besked afsted om aftenen, så vil der typisk komme et svar fra en jordemoder i løbet af næste formiddag, siger vicechefjordemoder Thea Friis Reimer Stubbe Teglbjærg og fortsætter.

- Vi håber på at komme nogle ting i forkøbet, reducere bekymringer og gøre de gravide mere trygge. Med vores forløbsguide kan kvinderne desuden være på, at fagligheden er i orden. Alt information i guiden er nemlig baseret på Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger i kombination med vores egen viden og erfaringer som jordemødre. Det er med samme høje faglige standard, som vi normalt formidler i bare på en ny måde, fortæller vicechefjordemoderen.

Forventningen i afdelingen er også, at arbejdet med forløbsguiden kan have en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet.

- Det er ikke blot de gravide, som får en tættere kontakt til os. Det gælder også den anden vej, så jordemødrene har mulighed for at få en anden nærhed til de gravide. Et ønske til fremtiden er da også at koble én jordemoder og en gruppe gravide sammen i stil med Kendt Jordemoder-konceptet, så de gravide kommunikerer med en fast jordemoder via app'en, forklarer Thea.

Afdelingen har ligeledes planer om at udvikle den digitale forløbsguide, så informationerne i endnu højere grad bliver individuelt tilpasset.