Nu kan du indstille en kollega, en afdeling eller dig selv til Initiativprisen eller Smartprisen 2021.
 
Det er nu, du skal til tasterne, hvis du vil indstille en god løsning – og folkene bag – til Initiativprisen eller Smartprisen 2021. Priserne blev ikke uddelt sidste år på grund af COVID-19, så du er velkommen til at indstille en løsning, der måske er udviklet i 2019.
 
initiativprisen.png
 
Initiativprisen gives til en person eller afdeling, som har skabt en ny løsning, der giver værdi for borgerne, skaber sammenhæng, bedre kvalitet og er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø. 
 
smartprisen.png
 
Smartprisen gives til en person eller afdeling, som har fået øje på en god løsning et andet sted og tilpasset den, så den giver værdi for borgerne, skaber sammenhæng, bedre kvalitet og er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø.
 
Priserne uddeles af en priskomité bestående af fem regionsrådsmedlemmer på Innovationsdagen den 3. november 2021. Vinderen får – ud over æren – 25.000 kroner, som kan bruges på videreudvikling, for eksempel studiebesøg, konsulentbistand eller et fagligt udviklende arrangement.
 
Du kan indstille løsninger på www.pris.rm.dk frem til den 28. maj 2021.

Flere oplysninger

Lise Klarholt Busk
Koncern HR, Udvikling
Lise.Klarholt-Busk@STAB.RM.DK