12.11.21

Billede fra VRIllustration: Aate VR

Hjertestop-scenarier vil fremover kunne simuleres og trænes i et virtuelt rum. Sundhedsfaglige får dermed en helt ny mulighed for løbende at opkvalificere deres færdigheder inden for basal genoplivning. Det kan i sidste ende forbedre patienternes overlevelseschancer efter hjertestop.

Basal genoplivning er en disciplin, som alle sundhedsfaglige skal kunne og derfor løbende har brug for at træne.

Der kan imidlertid gå lang tid imellem situationer, som kræver basal genoplivning, og specielt nyuddannede kan have brug for at træne og vedligeholde deres færdigheder for at stå mere sikkert i situationer med hjertestop.

Til det formål har en projektgruppe nu udviklet et virtual reality program som supplement til eksisterende træning eller genopfriskning af medarbejdernes færdigheder inden for basal genoplivning. 

VR-programmet, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem VIA University College i Horsens, Aarhus Universitet, Danish Life Science Cluster, virksomheden AATE VR og Regionshospitalet Horsens, er på dansk og med genkendelige omgivelser fra hospitalet. Her skal det supplere den eksisterende obligatoriske hjertestopundervisning, som alle sundhedsfaglige skal gennemføre bl.a. ved deres ansættelse på hospitalet.

- Vi ved, at overlevelsesmulighederne ved hjertestop forbedres, når det livreddende personale føler sig sikre og trygge i deres behandling. Med VR-løsningen, som vi har udviklet specielt til formålet, kan studerende, sygeplejersker, læger og andre personalegrupper netop opnå en større sikkerhed i hjertestopbehandlingen, idet de tilegner sig vigtige faglige kompetencer, som gør dem i stand til at træffe de rigtige beslutninger, siger uddannelsesansvarlig overlæge Anne Mette Skjødt-Jensen.

Udviklingen af VR-løsningen er nået så langt, at den nu er ved at blive testet af sygeplejestuderende på VIA University College i Horsens. Testen gennemføres som et randomiseret studie og skal bl.a. vise, om de studerende føler sig mere sikre og systematiske i deres håndtering af hjertestop-situationer, når de har simulationstrænet dem på forhånd i et virtuelt univers.

- Hvis vi får evidens for, at VR-træningen virker, så står vi med et meget værdifuldt værktøj til genopfriskning af den systematik, som hjertestop-behandling kræver. Samtidig kan VR simulation være med til at øge den psykologiske sikkerhed, som situationerne kræver. Det er tilmed en både billig og fleksibel måde at opkvalificere sig på og nem at implementere, siger Anne Mette Skjødt-Jensen.

Projekt 'Virtual og Augmented Reality som læringsredskab' er støttet med 100.000 kr. fra Regional Udvikling i Region Midtjylland og derudover 25.000 kr. fra afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv på Regionshospitalet Horsens.