25.09.21

Hospitalet MED-Udvalg var 8. september samlet på døgnseminar for at drøfte den fremtid, som hospitalet ser ind, herunder hvordan vi i fællesskab kan forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Hvordan gør vi det attraktivt at arbejde på et hospital, når vi kan se frem til flere ældre borgere med behov for pleje og behandling samtidig med, at der bliver færre uddannelsessøgende unge til at bestride jobs'ene i sundhedssektoren?

Sådan lød indledningen til døgnseminaret, hvor alle medlemmerne af HMU inklusiv udvalgets suppleanter var samlet for at drøfte hospitalets udfordringer og muligheder i forhold til trivsel, rekruttering og fastholdelse.

Diskussionen af det højaktuelle emne blev gennemført i arbejdsgrupper og med udgangspunkt i de fire temaer: 'Sammen om opgaven – andre faggrupper på banen', 'generationer/livsfaser', 'psykologisk sikkerhed' samt 'hospitalets omdømme'.

- Vi fik nogle rigtig gode drøftelser på tværs af faggrupper, ledere og medarbejdere. Alle bidrog, og der blev virkelig lyttet til de mange oplæg, som arbejdsgrupperne skiftedes til at præsentere, fortæller Liselotte Svane Pedersen, næstformand i HMU og fællestillidsrepræsentant for alle hospitalets social- og sundhedsassistenter samt sygehjælpere.

- Temadagen blev jo gennemført på et tidspunkt, hvor flere afdelinger var meget pressede i form af mange patienter, vakancer mv. Det var før beslutningen om at reducere i de planlagte operationer på operationsafsnittet for at skaffe mere plads i sengeafdelingerne. Men det lagde ikke en dæmper på diskussionen, snarere tværtimod. Alle var klar til at se fremad, og der blev udvist en stor velvilje til at komme med løsninger. Min oplevelse var, at vi gik derfra med en forbedret tro på fremtiden, siger Liselotte Svane Pedersen.

En hjælpende hånd fra flere faggrupper

På døgnseminaret arbejdede nogle af medlemmerne bl.a. med initiativet 'sammen om opgaven – flere faggrupper på banen', som HMU vil understøtte udbredelsen af. Initiativet kommer bl.a. til at omfatte mere hjælp i sengeafsnittene via bl.a. farmakonomer og fysio- og ergoterapeuter, og i den forbindelse blev dialogen om, hvordan opgaverne nu skal løses, fremhævet som helt central.

I forhold til generationer og livsfaser vil HMU genbesøge seniorpolitikken og dens muligheder, da medarbejdere i forskellige livsfaser typisk har tilsvarende forskellige behov. En fælles ramme på hospitalet for introduktion af nye medarbejdere blev også diskuteret. Det skal være en ramme med mulighed for fleksibilitet i forhold til den enkeltes behov.

Endelig blev der bl.a. diskuteret sociale medier og synlig ledelse under 'hospitalets omdømme'. Bl.a. ønsker HMU selv at komme mere ud i huset for at skabe synlighed om MED-organisationen.

Hospitalets status som akuthospital

Hospitalets status som akuthospital blev også vendt på mødet. Der blev udtrykt bekymring for akuthospitalets levedygtighed, når intensiv-kapaciteten i øjeblikket er lavere end normalt. Men der er ikke noget specifikt krav til, hvor mange intensiv-senge at akuthospital skal have, sagde lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

- Intensiv-kapaciteten skal passe til hospitalets aktivitet, og lige nu er kapaciteten her på hospitalet for lille. Derfor gør vi, hvad vi kan for både at afhjælpe den aktuelle situation og for at få kapaciteten op, sagde Nils Falk Bjerregaard.

Nogle af de løsninger, som HMU-medlemmerne arbejdede sig frem til på dagen, vil udvalget selv arbejde videre med. Andre input er overleveret til eksempelvis afdelingsledelseskredsen for videre bearbejdelse.

Du kan læse referatet fra HMU's temadag på hospitalets intranet.