25.08.21

Hospitalets Hoved-MEDudvalg (HMU) har netop indsendt et høringssvar til regionen vedrørende det kommende års budget. Heri udtrykker udvalget bekymring for arbejdsmiljøet på hospitalet.

Høringssvaret fra hospitalets Hoved-MEDudvalg (HMU) beskriver nogle af de udfordringer, som hospitalerne står med som følge af bl.a. demografisk vækst, strukturelle rekrutteringsudfordringer for flere faggrupper samt trivselsmæssige udfordringer efter en kæmpe arbejdsindsats med COVID-19 relaterede opgaver.

Hoved-MEDudvalget er bekymret for arbejdsmiljøet på Regionshospitalet Horsens, hvor både de økonomiske og personalemæssige ressourcer er knappe og udfordret.

Udvalget opfordrer i den forbindelse til, at der lægges stor vægt på betydningen af balance i Region Midtjylland, og at dette kommer til udtryk, når midler til politisk prioritering fordeles.

Læs hele høringssvaret vedr. Budget 2022 fra HMU, Regionshospitalet Horsens.