tjekker røntgenbilleder.JPG

Patienterne er godt tilfredse, når de får foretaget røntgenundersøgelser og skanninger på enten Regionshospitalet Horsens eller i Skanderborg Sundhedshus. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse gennemført blandt patienter og pårørende.

Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Horsens har bl.a. spurgt patienter og pårørende, hvordan de oplevede at blive modtaget i afdelingen, om de var trygge under undersøgelsen, og om de fandt den information, de fik, forståelig.

På spørgsmålet om, hvorvidt patienterne oplevede nærvær i samtalen med personalet, svarede hele 88% af de adspurgte enten i meget høj grad eller i høj grad.

- Når patienternes forløb ofte er meget korte, så er det særligt vigtigt, at patienten oplever os som nærværende i den tid, vi har sammen. Det har vi fået bekræftet via undersøgelsen, siger ledende overlæge Berit Gosvig fra Røntgen og Skanning på Regionshospitalet Horsens.

- I dag forventer patienterne at blive inddraget i deres eget behandlingsforløb. Vi er derfor glade for at høre, at vores dygtige personale formår at være netop nærværende, selv om hverdagen kan være travl, og selv om vi under COVID-19 epidemien har været nødt til at bære værnemidler, siger Berit Gosvig.

92% af patienterne i undersøgelsen svarede ligeledes, at de havde følt sig trygge under undersøgelsen, mens 91% tilkendegav, at de følte sig godt informerede om, hvad der skulle foregå undervejs.

Fx fortæller en patient, at hun oplevede et hurtigt, effektivt og venligt personale, som tog sig godt af alle typer patienter inkl. de patienter, som var nervøse forud for undersøgelsen.

- Vi forsøger at tilpasse kommunikationen til den enkeltes behov. Målet er at møde borgeren der, hvor borgerne er på behandlingstidspunktet og tilpasse mængden af information til situationen, så alle får en god oplevelse af deres forløb, siger Berit Gosvig.

Patienttilfredshedsundersøgelsen blev gennemført i efteråret 2020 blandt patienter og pårørende, som alle havde fået foretaget enten en CT, MR, ultralyds- eller røntgenundersøgelse på Regionshospitalet Horsens eller Skanderborg Sundhedshus.

Flere oplysninger

Kontakt:
Berit Gosvig
Ledende overlæge
Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Horsens
berigosv@rm.dk